hits

Tjomlid bommer

Av Per Sandberg

Fremskrittspartiets nestleder

  

Det er interessant å se at Syria-debatten ikke lenger dreier seg om FrP har rett eller ikke. Det siste halmstrået til innvandringstilhengerne dreier seg om å diskutere hvor MYE FrP har rett. Selv de mest innbitte FrP-motstanderne har innsett at man kan hjelpe langt flere flyktninger i nærområdene.  

Bloggeren Gunnar Tjomlid fremmer en rekke påstander om Fremskrittspartiets flyktningpolitikk. FrP foreslo før sommeren å bevilge en milliard kroner til nødhjelp i de syriske nærområdene. Forslaget fra FrP var i tråd med ønskene fra flere ideelle organisasjoner, og ble dessverre nedstemt av alle andre partier. Resultatet er derfor at Fremskrittspartiet ønsker å bruke en milliard på hjelp i nærområdene, mens Arbeiderpartiet, Høyre og de andre partiene heller vil ta 8000 flyktninger til Norge.

Dramatiske kostnader

Justisdepartementet har beregnet kostnaden for mottak av 8000 syriske flyktninger til 8 milliarder over 5 år. Tjomlid trekker frem at 8 milliarder er lavere enn tallene FrP opererer med. Jeg har flere ganger fremhevet at bærekraften i innvandringspolitikken må ses over et langt perspektiv. Det blir derfor misvisende bare å forholde seg til de direkte kostnadene de fem første årene. Jeg går ut fra at hverken Tjomlid eller Syria-flertallet ikke vil sende syrerne tilbake etter fem år?

SSB har beregnet at kostnaden for å ta imot 8000 syrere stiger til 20 milliarder de første ti årene. Ifølge SSB-tall vil kostnaden stige til 56 milliarder i et livsløpsperspektiv. I tillegg kommer familiegjenforening og familieetablering, slik at kostnaden totalt blir 95,2 milliarder kroner. Både Brockmannutvalget og perspektivmeldingen understreker dette grunnlaget, og samfunnsøkonomen Jan Ludvig Andreassen har gått enda lengre og anslår kostnaden til 150 milliarder kroner.

På SSBs sysselsettingsstatistikk for 2014 ser vi at syrere har en gjennomsnittlig arbeidsdeltakelse på 26,3 prosent, langt unna den gjennomsnittlige arbeidsdeltakelsen til irakere på 44,5 prosent. Fremskrittspartiets anslag bør derfor anses for å være relativt moderat.

Hjelp i nærområdene

Tjomlid hevder at langt færre enn en million mennesker kan hjelpes i nærområdene, og viser til tall fra jordanske myndigheter, som hevder at det koster 150 000 kroner å hjelpe en flyktning over fem år i Jordan. Tjomlid mener dette fører til at vi «bare» kan hjelpe syv ganger så mange i nærområdene som i Norge.

Den første logiske feilsluttningen til Tjomlid er at han forutsetter at FrPs flyktningemilliard skal brukes over fem år. Jeg kan opplyse Tjomlid om at statsbudsjetter lages for ett år av gangen, ikke fem år. FrPs flyktningemilliard er forutsatt å skulle brukes i 2015, og vil derfor kunne hjelpe langt flere mennesker enn Tjomlid legger til grunn i sitt regnestykke.

Videre er det en rekke forskjellige anslag på hvor mange som kan hjelpes i nærområdene for en gitt sum penger. FN opererer med mellom 13 og 26 ganger så mange som i Norge, mens Flyktninghjelpen har sagt at de vil kunne hjelpe en million mennesker for en milliard kroner. Det er denne milliarden Fremskrittspartiet nå har fremmet forslag om i Stortinget. For øvrig bisto Flyktninghjelpen i 2014 ca. 1,6 millioner mennesker i de syriske nærområdene til en kostnad av 750 millioner kroner.  Selvfølgelig vil ikke et tilbud gitt av humanitære nødhjelpsorganisasjoner eller FN være det samme som å få opphold i Norge, men det viktigste i en nødsituasjon må da virkelig være å redde flest mulig liv?

Tjomlid mener det er absurd å sammenlikne nødhjelp i nærområdene med mottak av flyktninger til Norge. Jeg og Fremskrittspartiet mener tvert imot det er absurd å bruke enorme summer på å ta noen få tusen flyktninger til Norge samtidig som millioner av syrere skriker desperat etter nødhjelp.

Jeg registrerer at selv om innvandringstilhengeren Tjomid har lest Fremskrittspartiets forslag slik fanden leser bibelen, kommer også han til at langt flere flyktninger kan hjelpes i nærområdene.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar