hits

Jeg blir skremt av Aps innvandrings-politikk

Av stortingsrepresentant Mazyar Keshvari (Frp)Danmark mottar nå for første gang på over 10 år flere asylsøkere enn Norge. Jeg er mener det er bekymringsverdig at Støre og Arbeiderpartiet nå ønsker å reversere de nødvendige innstramningene FrP har kjempet gjennom i regjering.

I 2014 ble antallet asylsøkere til Norge redusert med 5 prosent. Asylstrømmen til Europa økte i samme periode med 44 prosent, og mener forskjellen skyldes at FrP-regjeringen har ført en strengere innvandringspolitikk enn tidligere. 

Dessverre har Arbeiderpartiets innvandringspolitikk blitt langt mer uansvarlig under Støres ledelse. Arbeiderpartiets offisielle linje i innvandringspolitikken er etter årets Ap-landsmøte blitt endret fra «streng» til «human».

Støre har med andre ord foretatt en total kursendring for Arbeiderpartiet. Jens Stoltenberg var ikke enig med FrP, men han førte i hvert fall en konsekvent innvandringspolitikk. Det er ikke likegyldig at landets største parti har henfalt til ren asylpopulisme. En løssluppen flyktninge- og innvandringspolitikk vil på sikt kunne true selve bærekraften i velferdssamfunnet.

Tall fra SSB viser at en syrisk flyktning vil medføre kostnader på syv millioner kroner i løpet av livet. Med familiegjenforening, som UDI anslår til minst 5600 personer, vil kostnaden komme opp i over 95 milliarder kroner. Dette er med andre problemstillinger som vil kunne påvirke hvilke velferdstjenester staten vil kunne tilby i fremtiden. Kostnadene av flertallets Syria-vedtak utgjør 33.067 kroner for hver eneste norske skatteyter. Jeg finner det underlig at Arbeiderpartiet, som liker å fremstille seg selv som et ansvarlig parti, ikke ønsker å drøfte disse dramatiske tallene.

Jonas Gahr Støre overasket store deler av Norge da han med brask og bram lanserte målet om mottak av 10.000 Syria-flyktninger på Aps landsmøte. Antallet er tilsynelatende helt tilfeldig bestemt. Det forelå ikke en eneste konsekvensanalyse av hvorfor akkurat 10.000 skulle være et riktig tall. Ingen analyse for konsekvensene for norsk økonomi, og ingen analyse av hvor mange flere som kunne blitt reddet dersom vi hadde brukt pengene i nærområdene. Støre trengte en valgkampsak, og 10.000 syrere var i det minste et rundt og fint tall. En slik innfallsmåte å drive politikk på er ekstremt uansvarlig, og milevis unna prosessene vi så i Ap under Jens Stoltenberg.

Det store spørsmålet er om Støre og Ap nå har satt en presedens ved sitt Syria-vedtak? Ønsker Ap å tilsidesette norsk asylpolitikk hver gang hver gang det dukker opp en humanitær katastrofe? Ifølge FN er det nå 60 millioner mennesker på flukt i verden. Vil Arbeiderpartiet på sitt neste landsmøte vedta å ta imot 10.000 flyktninger fra Sudan, Kongo, Nigeria eller Burma? Dersom svaret på dette spørsmålet er ja må vi konstatere at Arbeiderpartiet har gått totalt bort fra en asyl- og flyktningpolitikk basert på lover og konvensjoner, og heller vil styre innvandringspolitikken fra innfallsmetoden. Dette ville i så fall være et brudd med helt grunnleggende demokrati- og rettsstatsprinsipper. Ikke minst er dette en usosial og direkte urettferdig ovenfor de millioner av flyktninger som blir stående uten grunnleggende nødhjelp i nærområdene.

Når Støre bedriver ren asylpopulisme gjennom å foreslå mottak av 10.000 syriske flyktninger representerer dette helt nye toner fra Arbeiderpartiet. Et slikt populistisk og økonomisk uansvarlig forslag ville aldri blitt fremmet under Jens Stoltenberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar