hits

Ytringsfriheten er hellig

kommentarer


Per Sandberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Av Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik uttalte på Unge Venstres sommerleir at hun er «dypt kritisk til å forby utsagn som hyller terror». La meg først slå fast at jeg er enig med Tajik i denne saken. Ytringsfriheten er selve grunnmuren i vårt demokrati, og den må forsvares.

Jeg finner det imidlertid underlig at disse signalene kommer fra Arbeiderpartiets nestleder. For det er nettopp Arbeiderpartiet og Ap-leder Jonas Gahr Støre som har vaklet i spørsmålet om ytringsfrihetens grenser. Tidligere i år uttalte Ap-lederen at det ikke er viktig å stå opp for retten til å bedrive blasfemi. Det er hårreisende at lederen av Norges største parti tilsynelatende støtter kriminalisering av religionskritikk.

LES OGSÅ: Frp suger anstendigheten ut av det norske samfunnet

Politimannen Stein-Robin Kleven Bergh, som også er medlem av FrP, deler ikke mitt og Fremskrittspartiets syn på rekkevidden av ytringsfriheten. Han reagerte på Tajiks uttalelse ved å i sterke ordelag gi uttrykk for at han er uenig i denne saken. Bergh trekker i sin uttalelse linjer mellom det å ikke ønske en kriminalisering av utsagn som hyller terror, som det å hylle terrorister. Dette er en sammenblanding jeg har vanskelig for å forstå.

«Jeg er uenig i det du sier, men jeg vil til døden tar meg forsvare din rett til å si det», er et kjent sitat om ytringsfriheten. Jeg er ikke enig i det Bergh sier, det tror jeg mine gjentatte forsvar av ytringsfriheten i det offentlig pent kan bevise. Men jeg vil da ikke av den grunn frata han retten til å si det han mener? At ulike holdninger kommer frem i lyset er viktig, slik at de kan slås ned på.

Det er en stor forskjell på det å være for at folk skal få ytre seg, og det å være enig i det folk ytrer. Nettopp derfor reagerer jeg på Akthar Chaudhrys blogginnlegg «FrP suger anstendigheten ut av det norske samfunnet». Han mener altså at FrPs ledelse «stilltiende samtykker i å forsøple samfunnsdebatten». Hva er det Akthar Chaudhry mener med dette?

Han mener altså at FrPs ledelse bidrar til å legitimere grove uttalelser, og at vi «sanksjonerer mobbing av medmennesker». Dette mener jeg er grove og urettmessige påstander, og et merkelig syn på ytringsfriheten. Hvordan skiller Chaudhry sin uttalelse fra Berghs uttalelse? Selvfølgelig hyller ikke Tajik terror ved å ikke ønske å kriminalisere ytringer om terror. Men sanksjonerer FrPs ledelse mobbing ved at man ikke slår ned på enhver uttalelse fra lokale kandidater?

Jeg mener demokratiet er best tjent med debatt. Jeg er uenig i innholdet i Berghs Facebookuttalelse. Men listen er svært høy for at jeg som FrP-nestleder skal bruke min posisjon til å kneble åpen debatt.

#ytringsfrihet #politikk #per_sandberg #akhtar_chaudhry #frp #sv