hits

Sannheten om drivstoffprisene

Av: Inger-Lise M. Nstvik, Generalsekretr, Norsk Petroleumsinstitutt

Avgiftsnivet p drivstoff har kt siden 1995 - med unntak av 2001, hvor det var to avgiftsnedsettelser. De siste rene har kningen vrt mindre enn tidligere.

Drivstoffprisene har vrt mye diskutert i sommer. Norsk Petroleumsinstitutt (NP) er en bransjeforening, som blant annet representerer drivstoffbransjen med de fire medlemmene Statoil Fuel & Retail, Esso, Shell/Smart Fuel og Uno-X. Disse fire selskapene str for 97 prosent av drivstoffmarkedet i Norge.

Dette pvirker drivstoffprisen

Aller frst - skal man forst hvordan drivstoffprisen endrer seg, er man ndt til se p de tre faktorene prisene er bygd opp av: Avgifter, innkjpspris og selskapenes bruttoavanse. Det som utgjr mesteparten av prisen, er de avgiftene som fastsettes av Stortinget. Denne andelen avgifter p drivstoffprisen utgjr hele 60 prosent av pumpeprisen. Selve innkjpsprisen (internasjonal produktkostnad) utgjr 28 prosent av drivstoffprisen. Resten av regnestykket - rundt 10-12 prosent - er bruttoavansen, alts hva selskapene sitter igjen med. Dette skal dekke oljeselskapenes og bensinforhandlernes kostnader til frakt, drift, transport, administrasjon og markedsfring, samt fortjeneste.

Avgiftsnivet har kt

Nr vi n har etablert de tre faktorene drivstoffprisen er oppbygd av, kan vi g dypere inn i diskusjonen mellom Ove Mellingen og Brd Hoksrud den siste tiden - nemlig nivet p avgiftene. Har avgiften kt etter regjeringsskiftet? Svaret er ja. La oss derfor se p avgiftsutviklingen p bensin og diesel. I 2013, var avgiften p bensin i kroner per liter 5.69. I 2014 var den 5.80, og i 2015 5.82. Nr det kommer til avgifter p diesel, har Brd Hoksrud helt rett i at veibruksavgiften p dette produktet ble redusert fra 1. juli i r. Men samtidig ble CO2-avgiften kt tilsvarende, slik at det totalt sett ikke gir noen reduksjon i avgiften p produktet. Med andre ord: Den enkelte bilist vil ikke merke forskjell p pumpeprisen.

Fallende roljepris - hvordan pvirker det drivstoffprisen?

En del av drivstoffdebatten handler ogs om "mystikken" rundt hvordan den fallende roljeprisen pvirker forbrukernes pumpepris. Som kjent hadde NP sammen med vre medlemmer i drivstoffbransjen et mte med statsrdene Monica Mland og Siv Jensen i desember 2014 for vise sammenhengen mellom roljeprisen og drivstoffprisene. Da dokumenterte vi at selv om prisen p rolje faller, s er ikke det den eneste faktoren som pvirker drivstoffprisene. Innkjpsprisen pvirkes av bde internasjonal produktpris, roljepris og dollarkursen. Siden bensin, diesel og rolje omsettes p det internasjonale markedet i dollar, har dollarkursen betydning for prisen i Norge - og den har siden juni 2014 kt med 29 prosent. Nedgangen i roljeprisen pvirker alts bare 1/3 av prisen - og er delvis oppveid av kt dollarkurs.
Selskapenes gevinst - har den kt?

Til slutt et oppklarende avsnitt om det mange lurer p: sitter drivstoffselskapene igjen med mer fortjeneste enn tidligere? Bildet ovenfor viser utviklingen av forbrukerprisen over tid i lpende kroner. Kilden for disse forbrukerprisene, er de data som Statistisk Sentralbyr (SSB) samler inn i forbindelse med konsumprisindeksen. Drivstoffprisene (her viser vi bensin) samles inn av SSB hver mned, og er basert p 100 observasjoner fordelt geografisk over hele landet. Det mrkebl feltet viser summen av avgifter p bensin (veibruksavgift, CO2-avgift og merverdiavgift). Det gr feltet viser internasjonal pris p bensin (innkjpspris) basert p tall fra Thompson-Reuters. Det grnne feltet viser teoretisk bruttoavanse, det vil si hva selskapene sitter igjen med til dekke sine kostnader samt fortjeneste. Dersom vi ser p tabellen ovenfor, ser vi at bruttoavansen har vrt jevn. Gjennomsnittet for siste r er 1,80 kroner per liter. Det vil si at nr du som forbruker har tanket bensin, gr 6 av 10 kroner direkte til staten i form av avgifter og 3 av 10 kroner er det selskapene har kjpt inn produktet for. Den siste krona av dette regnestykket gr til drivstoffselskapet.

Til slutt: NP registrerer at Brd Hoksrud den 30. juli uttaler til Nettavisen at han kommer til ta en runde med finans, fordi det er noe som ikke stemmer med en halvering av oljeprisen uten mer utslag p drivstoffprisen. Vi oppfordrer Hoksrud til medbringe disse fakta i mtet - eller invitere oss med. Vi forklarer gjerne - nok en gang - hvorfor drivstoffprisene er som de er.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar