hits

Få fart i kampen mot kriminalitet i bygg- og anleggsnæringen

Nettavisen skrev onsdag i forrige uke om hvordan fremmedarbeidere som bygger vei i Norge blir utnyttet på det groveste.


Det er enorme summer som går med på å bygge ut norske veier. Foto: Statens vegvesen

Av Kari Sandberg, adm direktør i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) håper nå at det nå settes inn kraft og ressurser bak arbeidsminister Robert Erikssons erklæring om «krig mot veimafiaen».

Det er nok av forslag fra både regjeringen og næringen selv i forhold til hva som må gjøres, og vi støtter hovedtrekkene i regjeringens forslag til tiltak mot arbeidsmarkedskriminalitet. Problemet er at tiltak i kampen mot profesjonelle kriminelle miljøer så langt ikke har vært satt inn med nok tyngde, og at vi er på etterskudd.

Useriøse og kriminelle aktører utfordrer ikke bare den seriøse delen av arbeidslivet, men den truer hele den norske modellen som vårt samfunn er tuftet på. Organisert arbeidsmarkedskriminalitet er en gigantisk utfordring og en stor trussel mot våre samfunnsverdier. Det er også en trussel for de bedriftene som faktisk følger lover og regler, og hvem ønsker en næring som styres av mafialignende organisasjoner.

EBA og Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet "Veileder for valg av seriøse bedrifter". Dette er et grunnlag for flere tiltak som vil bidra positivt, og som påpeker flere områder som må styrkes. Det er behov for mer samordnet og målrettet kontroll av aktørene i bransjen. Vi må sørge for at kvalifikasjoner og kompetanse skal være et fortrinn, ikke en ulempe. Mulighet for å sjekke ID-kort i sanntid på bygge- og anleggsplasser er et viktig grep for å gjøre det enklere å være seriøs og vanskeligere å være useriøs. I dag har politi og kontrolletater anledning til å sjekke ID-kort i sanntid, det vil være et viktig virkemiddel hvis bedriftene også får anledning til å sjekke ID-kort i sanntid.


Kari Sandberg

Det offentlige etterspør 40 prosent av det byggenæringen leverer. Ved å sette krav til bruk av lærlinger og fagarbeidere ved hvert enkelt prosjekt, vil både de offentlige bestillerne og bedriftene bidra til å ta sitt samfunnsansvar. Dette vil også få den positive effekten at det vil bidra til nyrekruttering av fagarbeidere til en næring som skriker etter kvalifisert arbeidskraft.

LES OGSÅ: - Slik soper mafia inn norske veimilliarder

Det er bra at statsråd Robert Erikson nå slår alarm. I januar 2014 var det Kripos og Politidirektoratet som slo alarm. «Det er verre enn noen gang. Vi snakker om kriminelle konsernstrukturer med koblinger til den hvite økonomien». Dette sa politioverbetjent Christian Berg, som er styremedlem i Norsk Økoforum i september 2013. I november 2014 ga samtlige kontrolletater en alvorlig beskrivelse av arbeidslivskriminaliteten. Eivind Borge, leder for Taktisk etterforskningsavdeling i KRIPOS sa nylig til Dagbladet at situasjonen er verre enn de trodde bare før jul. Med andre ord; situasjonen eskalerer ? det er ikke bare det at det ropes varsko.

Det slås med andre ord alarm hele tiden, men nå er det på tide at ord erstattes med handling og at farten i arbeidet mot arbeidskriminalitet økes betraktelig. Det er etablert samarbeid mellom næringsliv, politi og kontrolletater. Alt ligger til rette for at kampen intensiveres.

Det er mye som skal og kan gjøres, men la oss få opp farten. Vi kan begynne med flere samordnede kontroller og mulighet til å sjekke ID-kort i sanntid. Det vil være en god start på fortsettelsen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar