hits

Logotullball


Foto: Privat

Norge er virkelig et fantastisk godt samfunn å leve i, der folk stoler på hverandre, vi følger regler og tar hensyn til hverandre. Takket være dette betaler de fleste av oss skatt med glede fordi vi vet vi får valuta for pengene.

Av Stian Tvede Karlsen, politisk rådgiver og tidligere generalsekretær i Høyres Studenterforening

Dette er unntaket fra regelen i store deler av verden, og noe vi skal være taknemmelig for. Men nettopp det at vi har det så godt, og fordi vi stoler på at staten ønsker oss det beste, hender det at myndighetene tar litt vel mye Møllers tran, selv om det er i beste hensikt. 

Personlig har jeg aldri vært en røyker. Jeg har ved noen anledninger tatt noen trekk, og i tenårene bøyde jeg av for gruppepress og forsøkte å begynne. Men det var ikke for meg, jeg liker det ikke, og jeg hatet det når moren min røyket når jeg var yngre. 

Problemet med oss nordmenn er at i søken etter å gjøre det rette, tror at vi kan skape det perfekte samfunn bare alle tar de riktige valgene. Og hvis vi tar de riktige valgene vil vi alle bli lykkelige. Et eksempel er at vi lenge trodde kaffe ikke var sunt, men vi drakk allikevel bøttevis med kaffe. Ingen kan forestille seg at vi skulle regulere kaffeforbruket, fordi problemet med kaffedrikking var relativt smått. Den store majoriteten av Norge elsker kaffe, så derfor gjør vi ikke noe med forbruket. I ettertid har til og med forskning vist at kaffe ikke er så usunt allikevel.


Stian Tvede karlsen.

Røyking er derimot utvilsomt usunt. Og fordi konsekvensene av røyking er relativt alvorlige for mange, er tobakk så sterkt regulert at det nesten ikke er mulig å gjøre noe mer med mindre man forbyr produktet. Den berømte røykeloven kom for ti år siden, og forbruket har gått sterkt ned, spesielt er nyrekrutteringen til røyking gått drastisk ned. Det er bra, og røyking er vel knapt nok ansett som spesielt kult blant ungdom lenger.

Utfordringen nå er at det er allikevel en sta minoritet som på tross av at de skader seg selv, fortsatt velger å røyke. I jakten på det perfekte menneske, har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt at ti år uten nye regler er nok, vi må vise handlekraft. Det finnes fortsatt mennesker der ute som ikke vet sitt eget beste, og vi må banke inn i skallen deres siden de åpenbart ikke har forstått det. Løsningen er derfor enkel; la oss fjerne de fargerike røykpakningene!

Stopp en halv.

Helse- og omsorgsdepartementet har ikke kommet med forslaget om standardiserte tobakkspakninger helt av seg selv. Det er basert på Australias Tobacco Plain Packaging Act av 2011, innført i slutten av 2012. Effektene av tiltaket er høyst usikre siden dette er relativt nytt, men det som er sikkert er at effekten på nyrekrutteringen av tobakksbrukere er umulig å bevise. Og den lille effekten den nye loven kanskje har hatt, er så liten at den vil sannsynligvis ikke kunne påvirke de negative utslagene av røyking i det hele tatt.

I realiteten er det derfor et Helse- og omsorgsdepartement som i desperasjon forsøker å være relevante, og gjør det med et svakt tiltak uten reell effekt, men som kommer til å garantere dagens tobakksprodusenter samme markedsandel til evighet. Ved å fjerne muligheten til å bruke logoen på pakningene, er siste mulighet for nye selskap til å konkurrere med tobakksgigantene fjernet. Muligheten til å konkurrere med sunnere alternativer vil også i realiteten bli borte, fordi ingen vil kunne vite at de eksisterer. 

Norge er ikke et godt samfunn fordi vi stadig lager nye regler, og bruker et stadig større byråkrati til å lage nye begrensninger for oss, til vårt eget beste. Denne siden av Norge er et sykdomstegn på at vi har det for godt, og skaper problemer som ikke eksisterer. De eneste de nye reglene går ut over er en stadig mindre minoritet som røyker, forhandlere og upopulære røykeprodusenter, og det er derfor det er så enkelt for Helse- og omsorgsdepartementet å foreslå. 

Ingen bryr seg om røykerne, de er umoderne og de blir færre. Og det er problemet. Vi må slutte å behandle folks valg som om myndighetene alltid vet best. Ja det er usunt å røyke, men det betyr ikke at livet for alle vil bli bedre fordi de slutter å røyke. Enten får myndighetene innrømme hva de egentlig ønsker, og forby tobakk fullstendig, eller akseptere at folk er forskjellig og slutte å behandle folk som idioter. 

Forslaget med å fjerne logoene på røykpakkene er bortkastet energi, har sannynligvis ingen helseeffekt og kan trygt legges tilbake i skuffen. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar