hits

Aftenposten svarer p kritikk: -1 av 100 er ikke noe vi har funnet p

Men vi har aldri sltt fast at tallene er absolutte, svarer avisa p kritikken fra Steingrim Wolland.
Av: Hkon Borud, nyhetsredaktr i Aftenposten og Lillian Vambheim, featureredaktr i Aftenposten

I en kommentar viser advokat Steingrim Wolland til Aftenpostens saker om voldtekter.

Wolland slr fast at: Slagordet bare1avhundre var som vanlig for godt til vre sant. Aftenposten burde forst at forholdstallet bare 1 av 100 er fullstendig ute av proporsjoner.

Tallene Aftenposten bruker er hentet fra NOU 2008:4 Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling

I et utdrag fra rapporten sls det fast at estimatet p voldtekter er usikkert og at flgende anslag er konservativt: Nr det gjelder omfanget av voldtekt, er utvalgets estimat at mellom 8000 og 16.000 personer opplever voldtekt eller voldtektsforsk hvert r. Dette er et konservativt anslag og viser med all tydelighet at voldtekt er et samfunnsproblem av betydelig strrelse.

Tallet 1 av 100 ble frste gangen brukt av tidligere justisminister Storberget da han presenterte rapporten:

- Vi kan ikke leve med at frre enn n prosent av gjerningspersonene i voldtektssaker blir domfelt. Vi m gi bedre hjelp til ofre, f opp oppklaringsprosenten og forebygge bedre slik at frre opplever f liv, helse og integritet delagt, i flge justisminister Knut Storberget.

Hvert r blir mellom 8000 og 16000 personer voldtatt eller forskt voldtatt i Norge.

Tallene er med andre ord verken dagsferske eller noe Aftenposten har funnet p.

Aftenposten har satt opp et regnestykke basert p anslagene i NOU?en. Vi er pne om kildene vre og hva som er faktagrunnlaget og kildene bak tallet 1 av 100. Vi har i likhet med tallgrunnlaget til NOU-en aldri sltt fast at tallet er absolutt. Regnestykket til Aftenposten er kvalitetsikret av SSBs statistikere p feltet.

Innlegget ble frst publisert hos Medier24.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar