hits

Tvil og tynnslitt tillit

kommentarer


Justisminister Anders Anundsen (Frp). Foto: Marte Christensen NTB/scanpix

Politisk analyse av Mats Rønning, NTB

Tilliten til justisminister Anders Anundsen (Frp) er tynnslitt i Venstre og KrF. Under tvil unnlater de likevel å kaste ham. Det er det flere grunner til.

Selv oppgir partiene at Anundsen rett nok ga Stortinget feil informasjon, men handlet i god tro. Samtidig har han beklaget deler av sin håndtering av asylbarnsaken, påpekes det.

De rødgrønne ser det annerledes. I Ap, SV og Senterpartiet er det ingen tvil om at opplysningsplikten er brutt og Stortinget feilinformert. I deres øyne er det helt andre grunner til at Venstre og KrF stemmer imot SVs mistillitsforslag.

Flere hensyn

Tvilen skal komme tiltalte til gode, fastslo Venstres Abid Raja mandag. Som advokat er han godt kjent med prinsippet. Partilederen hans røpet for øvrig at spørsmålet om Anundsens framtid inngående er diskutert i Venstres gruppe i flere måneder allerede.

Ifølge Trine Skei Grande er saken «kjempevanskelig». Å vurdere om en statsråd har begått så alvorlige overtramp at det kvalifiserer for mistillit, er ikke noe å ta lett på, mener Venstre-lederen.

Samtidig er det en rekke andre hensyn Venstre og KrF også har måttet vurdere. Det mest opplagte: Hva vil en regjeringskrise tjene til?

Ap-tvil

Dersom Stortinget hadde uttrykt mistillit til Anundsen, ville statsminister Erna Solberg ha levert regjeringens avskjedssøknad. Da hadde oppdraget med å danne regjering gått til lederen av landets største parti, Jonas Gahr Støre.

Flere i Arbeiderpartiet fryktet et slikt scenario. I Ap er oppfatningen den at partiet definitivt ikke bør søke regjeringsmakt på et så tynt parlamentarisk grunnlag, men i stedet krysse fingrene for at de gode målingene fortsetter til 2017.

Når Ap likevel gikk inn for mistillit mot Anundsen, var det til dels saklig begrunnet. I likhet med SV og Sp mener et flertall av Ap-representantene at statsråden har brutt opplysningsplikten og feilinformert Stortinget. Samtidig trøstet skeptikerne seg med at mistillitsforslaget sannsynligvis ikke ville få flertall uansett.

Sandberg-frykt

I sentrumspartiene lekte flere med tanken om å kaste Anundsen. En ny Solberg-regjering, enten av Høyre alene eller med innslag fra Venstre og KrF, var drømmen.

Men hva med Fremskrittspartiet i en slik situasjon? Siv Jensen og partifellene ville neppe sittet stille og sett på en slik manøver fra de tre andre. Og dersom Solberg hadde valgt bare å skifte ut Anundsen med en annen Frp-statsråd, kunne KrF og Venstre fort fått Per Sandberg å bryne seg på.

I stedet halter Anundsen videre, hardt rammet av kritikk fra regjeringens egne støttespillere i Stortinget. For Venstre og KrF er det krevende å forklare velgerne, men enklere å forsvare i et strategisk perspektiv.

I framtidige forhandlinger med justisministeren vil de to partiene ha overtaket. Anundsen vet at han overlevde på deres nåde. Tilbakebetalingen kan komme med det aller første, i form av at asylbarna som ble sendt ut i fjor høst, får sine saker behandlet på nytt.