hits

Høie bløffer om smugling


Ole Eikeland, redaktør i NA24, avslørte tidligere i år omfattende salg av smuglersigaretter i Oslo. Her i samtale med en kioskeier på Tøyen som åpent fortalte om hvordan det hele foregår. I denne kiosken kunne man få en pakke røyk (innfelt) for 50 kroner. Foto: Paul Weaver/Nettavisen.

Av Jan Robert Kvam, rådgiver i Tobakksindustriens Felleskontor

Helseminister Bent Høie underslår fakta når han meisler ut sin forbudslinje mot alt som har med sigaretter og snus å gjøre. 

- Det er ikke korrekt at Norge har et stort illegalt tobakksmarked. 

Med denne korte setningen klarte Bent Høie nylig å fordreie virkeligheten når det gjelder den omfattende smuglingen og det store lovløse sigarettsalget i Norge.  

Brugata

Hvert år har tobakksindustrien nøye gransket omfanget av utenlandske sigaretter i Norge, gjennom undersøkelser av et uavhengig byrå. Resultatene fra undersøkelsene som er gjort i flere år både i Norge og andre europeiske land viser at hver sjette sigarett som røykes i Norge er smuglet inn i landet og omsatt via illegale salgskanaler. Disse sigarettene er altså ikke kjøpt i Norge, på tax-free eller gjennom tradisjonell grensehandel og dermed ikke underlagt det strenge tobakkskontrollregimet Norge har innført for å redusere tobakksbruken.

Et slik tall plasserer Norge i Europa-toppen når det gjelder størrelsen på det illegale tobakksmarkedet. Vi anbefaler ministeren å ta seg en tur ned i Brugata i Oslo og selv bivåne det illegale tobakksmarkedet som åpenbarer seg hver dag, bare noen hundre meter fra Oslo Politihus, Norges største politistasjon. Eller Høie kan lese Nettavisens mange artikler om de lovløse tilstandene her.

Terror og krim

Høie er i sin fulle rett til å mene hva han vil om tobakksindustriens egen statistikk. Men det imidlertid bekymringsfullt at nye tobakksreguleringer som for eksempel nøytrale tobakkspakninger foreslås av en minister med så lite tiltro til sitt eget embetsverk og politiet. Både Kripos, Tollvesenet og Statens Institutt for Rusmiddelforskning (Sirus) har uttalt seg om omfanget av illegal handel med tobakk, og deres virkelighetsbilde er åpenbart ikke det samme som Helseministerens. 

Les også: Her blir han tatt på fersken

Kripos har i sin rapport fra 2014 om organisert kriminalitet viet et eget kapittel til organisert sigarettsmugling på linje med kapitler om menneskehandel og narkotikakriminalitet. Her er et utdrag fra Kripos-rapporten: «Som en lavrisiko- og høyprofittaktivitet er sigarettsmugling lukrativt for kriminelle, og graden av profesjonalisering har økt de siste årene. Sigarettsmugling er en form for avgifts- og piratkriminalitet og representerer et betydelig inntektstap for staten. Billige og innsmuglede produkter utgjør dessuten en trussel mot myndighetenes tobakkskontroll og arbeidet med å redusere forbruket. Sigarettsmuglingen til Norden blir stadig mer systematisk og profesjonell.» 

Milliarder av kroner

Kontorsjef ved Tollvesenet på Svinesund, Wenche Fredriksen, mener i en kommentar til ABC Nyheter i juli i fjor at smuglingen de kriminelle nettverkene står bak, fremstår som svært profesjonell. «De legger ned mye arbeid i å forsøke å gjemme smuglervarene for at vi ikke skal finne det. Dette gjelder både for tobakk og narkotika. Vi har fokus på tobakksmugling og vi beslaglegger mye hvert eneste år.» På spørsmål om det er mye som ikke blir beslaglagt sier hun følgende: «Vi har ikke noe tall på dette, men det er nok riktig at det er mye vi ikke tar. Det er tydelig at det er et stort marked for illegal tobakk og sigaretter i Norge.» I samme artikkel mener Virke Handel at det illegale markedet omsetter for milliarder av kroner. Vanligvis vil man vel si at et marked som omsetter for milliarder er et stort marked?

Fakta er bedre enn tro

Statens institutt for rusmiddelforskning skriver om tobakk at den profesjonelle containersmuglingen volummessig antas å bidra til det aller meste av den ulovlige importen av tobakk, og altså er større enn småsmuglingen som gjøres av enkeltpersoner til eget forbruk. 

Så hvem vet egentlig mest om størrelsen på det illegale tobakksmarkedet i Norge? Vi konstaterer at tobakksindustriens statistikk er den som stemmer best overens med den alvorlige virkeligheten slik Kripos, Tollvesenet og Sirus beskriver den. Høie avfeier altså andre offentlige kilder som sier at den profesjonelle og systematiske smuglingen utgjør en trussel mot Helsedepartementets arbeid med å redusere tobakksforbruket og samtidig utgjør et betydelig inntektstap for staten. Tobakkindustriens Felleskontor er bekymret over at ministeren planlegger nye tobakksreguleringer basert på tro og ikke virkelighet. Om ikke Høie vil lese tobakksindustriens statistikk kan han i stedet se på hva Sirus, politiet og tollvesenet sier, og forhåpentligvis få et mer nyansert bilde av tobakksvirkeligheten i Norge.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar