hits

De som sitter på bolig går bedre tider i møte

Tross lave renter, herjer det også usikkerhet for boligprisene for 2015.

Av Joakim Stensland, advokat og spesialist på eiendomsomsetning

Svak kronekurs og lav oljepris, herunder nedgang i oljeinvesteringer, skaper sakte, men sikkert ringvirkninger med omstillinger i arbeidsmarkedet og avtagende etterspørsel fra husholdningene.

Styret i Norges bank besluttet nylig å senke styringsrenten med 0,25 og styringsrenten er nå 1,25 prosent. Det er første gang på over 2 år at renten endres. Siste gang renten ble endret var 14. mars 2012.

Sentralbanksjef Øystein Olsen begrunnet rentenedsettelsen, i en pressemelding, med at oljeprisen har falt kraftig og utsiktene i norsk økonomi er svekket.

For å motvirke nedgangskonjekturen vi nå er inne i kommer Norges bank også i 2015 til å sette ned renten. Det vil motvirke et tydelig antatt boligprisfall med de konsekvensene det har.

I tillegg til forventningene for 2015 om enda lavere styringsrente skal man på den positive siden heller ikke undervurdere at boligmarkedet fremdeles vil være preget av lav boligbygging og manglende infrastruktur i bygdene utenfor storbyene.

Presset inn mot byene tvinger også til økte investeringer til samferdsel som vil kompensere for mye av nedgangen til oljeinvesteringene.

Da det er for få boliger enkelte steder og boligprisveksten også er drevet av tilbudssiden, ikke kun av etterspørselssiden, ser vi at det er flere argumenter som taler for økt etterspørsel.

Derfor få vi en prisvekst på boliger i 2015, altså nok et jubelår for alle som eier egen bolig og som nå går en bedre tid i møte.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar