hits

Nobelkomiteen, Lundestad og fremtiden
Av: Akhtar Chaudhry, SV-politiker og tidligere visepresident i Stortinget

Geir Lundestad skal pensjonere seg. Vi kommer til å høre fra han om både fortiden og fremtiden til Nobelinstituttet og Nobelkomiteen. Minst to bøker er annonsert. Det første åpne intervjuet er allerede ute. Jeg gleder meg til å lese hans erfaringer som direktør ved Nobelinstituttet. 

I en samtale med Aftenposten kommer han med tre ønsker for hva fremtidige medlemmer av komiteen bør ha av kompetanse eller ikke ha.

Det er ikke vanskelig å være enig med han når han sier at «å få verden til å forstå at komiteen er uavhengig, er en vanskelig oppgave i seg selv. Vi  kjemper i motbakke for å få verden til å forstå hva det betyr. Lasset blir for tungt å dra hvis det er tidligere stats- og utenriksministere i den».

Nobelkomiteen befinner seg ikke i et vakuum. Ting blir tolket i sin kontekst. Når komiteen består av avgåtte topp-politikere med fortsatt mye innflytelse i norsk politikk og et stort nettverk, kongefamilien overværer Fredsprisutdelingen, hele den norske politiske makteliten sitter i salen når Fredsprisvinnere mottar prisen og Stortingspresidenten holder tale på Nobelbanketten, er det ikke rart at verden kobler komiteen til makta i Norge. Jeg forstår godt at Lundestad mener at det blir tyngre å få verden til å forstå at komiteen er uavhengig når den i tillegg blir ledet av tidligere utenriks- eller statsministere. Det gjelder å løsne båndene mellom maktstrukturer i Norge og Nobelkomiteen. Derfor ble jeg forbauset over at den nyvalgte  stortingspresidenten tok et motsatt skritt i fjor ved å invitere Fredsprisvinnerne til Stortinget og holde et slags seminar i Stortingsbygningen. Han burde heller la være å holde tale på Nobelbanketten.

Lundestad har et poeng i at medlemmene av Nobelkomiteen må ha en genuin interesse for internasjonal politikk  før de havner i komiteen. Stortinget må passe på at de som blir utpekt som medlemmer av Nobelkomiteen har vist interesse for den store verden, har erfaring med internasjonale temaer som dialog over landegrenser, har innsikt i historien, har innsikt i, og gjerne respekt for, andre kulturer og har ydmyket for hvordan folk utenfor Europa tenker og lever. Stortinget må vise ryggrad og ikke tildele dette svært ettertrakte vervet som plaster på såret eller som «takk for en lang og tro tjeneste». Jeg er glad for at Frp i sin tid avstod fra å utpeke Carl I. Hagens som medlem av komiteen. Hagen er et godt eksempel på hva slags personer vi ikke bør ha i komiteen.

Jeg ser imidlertid ikke hvorfor engelskkunnskaper skal være et kriterium for å bli utpekt som medlem av komiteen. Ikke at det å kunne snakke og forstå engelsk er noe galt i seg selv, bevares! Det viktigste imidlertid er at komiteens medlemmer har de ovennevnte kvalifikasjonene og har en sosial intelligens. Resten pleier å falle på plass selv om man ikke kan engelsk godt nok. Jeg er enig med Nils Butenschøn at det viktigste er engasjement og kunnskapsnivå. Med Nobelinstituttets ressurser er det ingen problem å kunne engasjere gode toler og oversettere. 

Jeg har mindre forståelse for Lundestads to andre ønsker. Han mener fortsatt at utlendinger ikke bør sitte i komiteen. Jeg har foreslått det motsatte en rekke ganger. Han mener at det vil bli praktisk umulig å ha utledninger i komiteen og at aktive utlendinger kan ha egen agenda. La oss drøfte dette bit for bit.

Veldig mange internasjonale organisasjoner klarer å fungere og levere resultater selv om de har en internasjonal stab. FN og dens mange underorganisasjoner, OSCE, NATO, EU og Europarådet er gode eksempler. Dagens teknologi gjør det mulig at mennesker kan kommunisere virtuelt mens de har tre hav seg i mellom. Jagland har sittet i Strasbourg og ledet komiteen. Hvorfor kan ikke et annet medlem sitte i Lima eller Accra og være medlem av komiteen?

Det andre motargumentet for at utlendinger ikke bør sitte i komiteen formulerer han slikt: «Kofi Annan har vært nevnt, jeg kjenner ham godt, han  ringer meg av og til, men han er fremdeles aktiv. Han megler i konflikter. Han har en agenda. Og vi kan ikke ha medlemmer med begrenset  handlefrihet. Det ville vært oppskriften på å få Nobelkomiteen til å bryte sammen».

Vel, for det første er ikke Kofi Annan den eneste som kan være aktuell. For det andre: Ingen har krevd at en utledning må være «aktiv» for å sitte i komiteen. For det tredje: Hvorfor går det an å ha Europarådets generalsekretær som komitéleder og gjøre en uhildet jobb (det er dét Lundestad måtte mene i og med han ikke nevner dette som et negativ kriterium for nordmenn som skal utnevnes til komiteen), men en utledning blir automatisk diskvalifisert dersom han/hun er et aktivt menneske?

Jeg er glad for at verden går videre selv om Lundestad yter motstand. Da jeg foreslo at politikere som ikke har sin bakgrunn fra Stortinget bør utnevnes, var det massiv motstand mot det. I alle fall gav ingen forslaget åpen støtte unntatt PRIO-direktøren Kristian Berg Harpviken. Likevel  utnevnte Arbeiderpartiet Berit Reiss-Andersen som Aps medlem. Hun har, som kjent, ikke vært en stortingspolitiker. Høyere har nå gått et skritt lenger. Partiet har utnevnt Henrik Syse som sitt medlem i komiteen. Han har hverken bakgrunn fra Stortinget eller regjeringen. Reis-Andersen har vært stats-sekretær. På et eller annet tidspunkt vil komiteen få et eller flere medlemmer som ikke er nordmenn.

Utlendinger i komiteen vil bety at komiteen får det lettere å få verden til å forstå at komiteen er uavhengig av norske politiske maktstrukturer. De vil tilføre andre fredsbegreper inn i komiteen enn det vi nordmenn har. Fred for en mor i Gaza er noe helt annet en fred for en mor fra Gausdal. Fred er et universelt mål, og angår 7 milliarder mennesker, ikke bare 5 millioner nordmenn.  

I tillegg har jeg foreslått: 

  1. Komiteens funksjonsperiode bør synkroniseres med Stortingsperioder. 
  2. Flere enn de noen få mennesker som i dag har adgang til å foreslå kandidater, må få lov til å foreslå kandidater. 
  3. Komiteen bør offentliggjøre både foreslåtte kandidater og komiteens forhandlinger etter at komiteen har valgt vinnere.
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar