hits

Ubehagelig om hun har rett

kommentarerForfatteren Niels Chr. Geelmuyden blir i dag angrepet av Gunnar Tjomlid i hans blogg. Her følger Geelmuydens tilsvar.

Av Niels Chr. Geelmuyden

Jeg er klar over at dr. Stephanie Seneff er en omstridt forsker. Det pleier normalt ikke forskere med tre ulike grader fra MIT å være.

Hun skal ha publisert 170 referert vitenskapelige artikler, hvorav flere omhandler miljøgifters virkning på mennesker helse. Jeg kan ikke gå god for hennes forskningsmetoder og konklusjoner.

Derfor har jeg skrevet i min lenke på Facebook at det er en «ubehagelig tanke» hvis hun skulle ha rett i at «halvparten av amerikanske barn vil kunne være autister om ti år på grunn av det vanligste sprøytemiddel i verden».

Det mest ubehagelige er at mange studier i årenes løp har konkludert at syntetiske sprøytemidler øker faren for autisme, adhd, nedsatt intelligens, Alzheimers, Parkinson og en rekke andre alvorlige sykdommer. Flere av studiene er blitt refert og publisert i medier som Reuters, Science Daily og Scientific American.

Sistnevnte tematiserte problemet så sent som 23. juni i år. Det forunderer meg stort at ikke bloggeren Tjomlid velger å vende sitt skeptiske blikk mot den kjemiske industrien som håver inn milliarder på dagens dominerende matproduksjon.

Selv Mattilsynet erkjenner tross alt at 58 prosent av all frukt og grønt i norsk varehandel inneholder giftstoffer fra et eller flere sprøytemidler. Jeg har forsøkt å skrive en folkeopplysende bok om dette og andre aspekter ved moderne matproduksjon.

Professor i kreftmedisin, Frøydis Langmark bedømmer for sin del boken som såpass grundig kildebelagt at jeg nylig ble invitert til å holde foredrag på Vitenskapsakademiet. Hva boksalg og personlig vinning angår, tar dessverre Tjomlid feil. Min samlede royaltyutbetaling etter et års arbeid tilsvarer så langt nokså nøyaktig begynnerlønnen til en kommunal trappevasker.