hits

Basert på kunnskap, ikke moral

Av: Julianne Ferskaug (V), nestleder, Helse- og Sosialkomiteen

Den siste tiden har vi kunnet se at Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet ønsker heroinassistert behandling, over syv år etter at Oslo Venstre vedtok det samme. Mange rusavhengige har svak helse, dårlig eller ingen bolig, står utenfor arbeidslivet, og har svak sosial tilknytning. Rusavhengige er i dag fortsatt nederst på rangstigen i samfunnet, også i helsevesenet. Det er behov for å tenke nytt og se på erfaringer fra andre land, der fokuset ligger på å redde liv, og ikke moralisere. Jeg håper vi kan få Oslo Arbeiderparti med på laget for å kjempe for best mulig behandling av rusavhengige. Forhåpentlig kan dette bety et nytt liv for de rusavhengige.

Det er på tide å slutte å innbille oss at fullstendig rusfrihet er mulig for alle, og innse at alle mennesker er forskjellige. Troen på at alle kan oppnå fullstendig rusfrihet er et hinder for å gjøre noe med situasjonen vi har i dag. Det er viktig at vi også har et mål om å skape et verdig liv for dem som ikke klarer å bli rusfrie. Resultater fra de syv landene i Europa som har gjennomført heroinassistert behandling, har vist at det reduserer nyrekruttering, bedrer livssituasjonen til de rusavhengige og at mange går tilbake til familie og arbeid.

Heroinassistert behandling er ikke løsningen for alle. I landene som har hatt prøveordninger, er det en svært liten prosent av de heroinavhengige som har blitt tilbudt behandlingen. Dette er en behandling for de tyngste avhengige, som ikke har hatt nytte av annen medikamentell behandling. Men det er viktig at helsevesenet kan gi tilbud til alle rusavhengige, også de som ikke greier behandling med subutex og metadon innenfor de systemene som finnes i dag. Vi må tilnærme oss rusavhengige i vissheten om at dette er enkeltpersoner som trenger ulike løsninger og ulik behandling på lik linje med andre pasienter.

Moralismen som ligger i å forlange rusfrihet fra mennesker som er så langt nede psykisk og fysisk, er problematisk. Det er også ironisk at så mange beroligende medisiner skrives ut til stadig flere barn og unge, mens det ikke tolereres å gi det som i mange tilfeller er selvmedisinering til de tyngste narkomane. I behandling på norske sykehus brukes det mange stoffer som regnes som narkotiske, uten noen innblanding fra politisk hold. Her er det enighet om at så lenge det er medisinskfaglig riktig, skal ikke politikk og ideologi bli innblandet. At moral skal komme i veien for å gjøre livet lettere for den avhengige og pårørende, hører ikke hjemme i 2014.

Det må bli enklere for rusavhengige å få hjelp. Vi må ha et system som behandler avhengigheten og ikke straffer eller lar være å ta hensyn til det enkelte mennesket med rusproblemer. Haukeland sykehus sa for et år siden at de ønsket å gjennomføre et prøveprosjekt med heroinassistert behandling. Det er meningsløst at politikere skal stille seg i veien for et forsøk et dyktig fagmiljø ønsker å gjennomføre. Det å stå beinhardt på og forby behandling som har gitt gode resultater andre steder, viser en konservativ og lite lyttende holdning til motargumenter til eget standpunkt.

Hvert år dør 250 mennesker av narkotikarelaterte sykdommer. Det er viktig at flere partier nå innser at de rusavhengige behøver hjelp, fremfor straff. Vi må ha en politikk som tar vare på menneskeverdet til brukerne, reduserer antallet overdoser og tar opp kampen mot de som tjener penger på den illegale narkotikaomsetningen. Heroinassistert behandling passer ikke for alle heroinavhengige, men behandlingen kan være en mulighet til å gi flere muligheten til å leve bedre liv. En bedret helsetilstand og livskvalitet på det stadiet den enkelte rusavhengige er på i rehabiliteringen, er viktig i rusomsorgen.

Det er på tide å slutte å prate og begynne å handle. Vi er glad for at Oslo Arbeiderparti nå også løfter debatten hos seg. Forhåpentlig slipper vi å kjempe mange år til for en behandlingsbasert rusomsorg, fremfor en moralbasert.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar