hits

«I stedet for å sykle trygt i sykkelfeltet velger de fleste veibanen»

kommentarer

 

Jeg leser i dittOslo at «Konflikten har nådd kokepunktet» mellom syklister og bilister.

Mangel på gode sykkelstier kan nok være noe av forklaringen, mener skadeleder Anne Stine Eger Mollstad i DNB Skadeforsikring. 

Og leder Trond Solem i Syklistenes Landsforening supplerer med at det vil gagne bilistene om sykkelveier- og felt ble etablert.

Jeg er bilist og kjører daglig fra sentrum og hjem til Abildsø.

Fra Ryen-krysset og hele veien fram til Skullerud er det delt gang- og sykkelfelt på begge sider av veien.

Brukes dette feltet av syklistene ? Svaret er Nei! 

I stedet for å sykle trygt i sykkelfeltet velger de fleste veibanen.

Og er de i tillegg ikledd «proft» sykkelutstyr, så velges overhode ikke sykkelfeltet.

Er det flaut å bruke samme sykkelfelt som skolebarn og andre syklister uten super-utstyr ?

Jeg fatter ikke hvorfor de kjøre i veibanen, til fare for både seg selv og bilistene.

På denne strekningen er det stor trafikk på ettermiddagen og vanskelig for oss bilister å passere en syklist når det stadig kommer biler i motgående kjørebane.

Jeg opplever også nå når høsten og mørket er kommet at flere dessverre sykler uten lys, - men allikevel i veibanen.

Dersom noe skulle skje er det selvsagt vi bilister som har feilen, - vi skal kunne stoppe på en tredjedel av den foranliggende frie veibanen.

Jeg støtter gjerne flere sykkelveier- og stier, men da må også syklistene bli mer disiplinert til å bruke dem !

 

Hilsen Ann Carnarius Elseth