hits

Her er OL-satsingas brutale ansikt


Rekk opp hånda den som fortsatt tror at Oslo2022-satsinga ikke vil gå på bekostning av noe.


Frelsesarmeens Fyrlyset er et værested for Oslos rusavhengige som mister 300.000 av tilskuddet fra Oslo kommune neste år, samtidig som byrådet foreslår 100 millioner til OL-satsinga. Under valgkampen i 2013 besøkte Erna Solberg Fyrlyset, der hun ble utfordret av rusavhengige Tone. Foto: Heiko Junge, NTB/Scanpix

Av: Lasse Jangås, kulturredaktør Nordlys

Eller er det nå bare Fabian Stang som tror at det kan trykkes opp egne OL-penger?

Den brutale sannheten er at første avdrag på regninga ligger på bordet allerede. Byrådet i Oslo har nemlig akkurat lagt fram sitt budsjettforslag for 2015. Der er det mye trist lesning for veldig mange som har det ille nok fra før:

- Fransiskushjelpen som driver tilbudet Sykepleie på hjul (oppsøker noen av Oslos tyngste rusmisbrukere), fikk 970.000 kroner i år, men blir kuttet med 335.000 (35 %) i 2015, i følge Aftenposten.

- Fattighuset fikk 63.000 kroner i år. Kuttes med 27.000 (42 %) neste år.

- Gatejuristen (gratis rettshjelp for rusavhengige) kuttes med 170.000 fra årets budsjett på 700.000 kroner.

- Kirkens bymisjons prosjekt Lønn som fortjent (arbeidstilbud som skal være et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet) kuttes med 150.000 kroner.

- Frelsesarmeens rusomsorgstilbud Jobben kuttes med 1.590.000 kroner. I tillegg kuttes Fyrlyset, et lavterskeltilbud og værested for rusavhengige, med 300.000.

- Juss-Buss (gratis rettshjelp til dem som ikke har råd til det) kuttes med 80.000 kroner.

- «Vi over 60» driver besøktjeneste, telefontjeneste og arrangementer for eldre. Der foreslås det å kutte 130.000 kroner neste år. Fikk 330.000 i år.

- Osv, osv.

Velferdsetaten får riktignok litt mer neste år, men pengene fordeles på så mange at de ovennevnte, som allerede har bygget opp et velfungerende apparat, altså får kutt de fortviler sterkt over. Noen varsler også kutt i bemanningen.

Poenget er at det langt ifra er nok penger til å ta seg av mennesker i stor nød i Oslo.

Likevel: Byrådet har i 2015-budsjettet lagt inn 100.000.000 kroner til OL-etaten.

Altså hundre millioner kroner.

Les også: Skjebneuke for Oslo-OL

Oslo kommune må altså kutte 190 millioner kroner til bydelene, som i hvert fall vil gå utover de svakeste, og flere titalls millioner på drift av Oslo-skolen - men tar seg likevel råd til 100 millioner på OL-arbeid.

Og hvis du trodde det var absurd - her er mer:

Hvis Stortinget nå i høst sier nei til et Oslo2022 og legger OL-planene døde, skal de 100 budsjetterte millionene for 2015 likevel brukes til OL-arbeid neste år. OL-byråd Hallstein Bjercke (V) sier nemlig til Aftenposten at «det vil ta tid å avvikle etaten».

Samtidig med alt dette kommer det altså fram at IOC krever å få unntak fra alle skatter og avgifter under et eventuelt OL i Norge. Om norske politikere ikke går med på dette kravet, vil IOC ha refundert alle skatter og avgifter etter OL.

Bidrag til fellesskapet er tydeligvis ikke et olympisk ideal.

Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad ved BI mener IOCs krav er helt unike.

? Jeg har aldri hørt om noen andre som har krevd tilsvarende unntak fra norsk skattelovgivning. En slik særbehandling passer bedre i diktaturer enn i demokratier, sier han til Klassekampen.

Byrådslederen i Oslo mener tvert imot at IOC er blitt svært så demokratisk, og står altså inne for brutale kutt for livsviktige og livreddende organisasjoner som hjelper de vanskeligstilte, samtidig som det skal kastes millioner etter IOCs allerede styrtrike.

Da handler det om verdier. Om at det ikke er nok penger til viktige oppgaver, mens man samtidig inviterer til en enorm folkefest til milliarder av kroner.

For husk: Oslo2022 kommer til å koste det offentlige over 20 milliarder kroner, antakelig mye mer. Heller ikke de pengene kan brukes to ganger, uansett hvor mye Fabian Stang måtte ønske seg det.

Ordentlige politikere forstår nemlig at politikk handler om prioriteringer. Og satt på spissen avslører Oslo-budsjettet for 2015 prioriteringens brutale ansikt:

Det tilhører Laffen, som allerede bor på gata, aldri er nykter og antakelig ikke kommer til å oppleve året 2022 uansett.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar