hits

Hvor lenge må togpassasjerene vente?

Av: Anne Haabeth Rygg
Forbrukerrådets fagdirektør for samferdsel

Mens NSB og Jernbaneverket teller antall signalfeil og timer togene er forsinket, vet ingen hvor mange pendlere som kommer for sent til jobben og hvor forsinket de er.

 Vi vet at signalfeil har rammet togtrafikken i Norge 1500 ganger så langt i år. Det er 5,5 ganger pr dag. Nylig meldte NTB om 10 565 timer med togforsinkelser i fjor, en økning på nesten 25 prosent fra året før. 

 Kryptiske tall
Tallene kan virke store, men i virkeligheten er de er altfor små. De sier lite om hvor mange mennesker som rammes. Politikerne må prioritere oppgradering og vedlikehold, ikke fordi togene er forsinket, men fordi passasjerene er det. Det er menneskene bak som får svi for signalfeil som skyldes utdatert infrastruktur.

 En signalfeil kan ramme fra null til mange tusen passasjerer, avhengig av ukedag, tidspunkt og sted. Bare mellom Oslo og Drammen ble 36 tog innstilt på grunn av én signalfeil på Drammensbanen 3. juli. I tillegg ble de fleste togene mellom Oslo og Lillestrøm eller Ski også innstilt eller forsinket. Tusenvis av mennesker ventet på tog som aldri kom - på grunn av én og samme signalfeil. Andre signalfeil kan ramme «bare» ett persontog, viser Jernbaneverkets punktlighetstall.

 Rammer tusenvis
Veldig ofte oppstår signalfeilen på høyt trafikkerte strekninger på Østlandet, i rushtiden når togene er stapp fulle. Det rammer mange tusen pendlere på vei til eller fra jobb. Tallene vi får servert fokuserer på togene, men sier ingenting om hvor mange passasjerer som har blitt forsinket så langt i år. Heller ingenting om hvor mange timer de har mistet i forsinkelse på vei til jobben eller henting på barnehagen.

Mens Jernbaneverket slår fast at det har vært færre signalfeil så langt i år enn det var i fjor, forteller NSB om fullere tog. Uansett er det lite som tyder på fremtiden vil by på færre passasjertimer som går med til venting på forsinkede og innstilte tog.

 Hvis vi mener alvor med at kollektivtrafikken skal bære trafikkveksten inn mot storbyene, må vi ha tog som går i rute og forutsigbarhet for pendlerne.

 For å få politikerne til å prioritere vedlikehold på jernbanen høyere, må de få se de egentlige, og mye større tallene. Vis fram passasjerenes forsinkelser. Bare slik får vi vite hvilke konsekvenser signalfeil har for hverdagen til pendlerne og for næringslivet.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar