hits

EFs tilsvar

kommentarer

av Lena Sjøttem, Country Manager, EF Norway 

Dette innlegget er et tilsvar til dette blogginnlegget

Vi synes det er veldig leit at Noras opphold i USA ikke svarte til forventningene. Vi har fulgt hennes opplevelser i USA gjennom bloggen, og fått inntrykket av at hun hadde et fint opphold. Og dessverre kjenner ikke vi til hendelsene som nå kommer frem i dette innlegget. 

Hadde EF Norge fått kjennskap til dette da hun var hos familien, ville vi selvsagt fulgt dette opp umiddelbart. Vi er avhengig av tilbakemelding og informasjon fra våre studenter for å kunne løse eventuelle utfordringer som måtte oppstå underveis. Det viktigste for oss er at studenter som reiser med oss har det bra.

Alle våre elever har et godt støttenettverk når de er i utlandet med EF, slik at de har mange kontaktpunkter dersom det skulle oppstå utfordringer underveis. Støttenettverket består av en lokal koordinator som bor i nærområdet til eleven, i tillegg har de en regional koordinator de kan kontakte, samt en kontaktperson på EFs kontor i Boston som de også kan henvende seg til 24 timer i døgnet. I tillegg er vi på kontoret i Oslo tilgjengelige for både elever og foreldre om det skulle være noe, og vi ønsker å få tilbakemeldinger.

I EF har vi 50 års erfaring med å sende studenter til utlandet og er svært opptatt av kvalitet i det vi tilbyr studentene. Blant annet har vi redusert antall vertsland i tilbudet vårt og brukt mer ressurser der vi ser programmet fungerer best.