hits

Venstre bidrar til at foreldre blir fødemaskiner for staten

Av Elisabeth Rusdal, forbundsleder Norges Kvinne- og familieforbund

«Med Venstre-lederens uttalelser i dag om å «skrote» kontantstøtteordningen bidrar hun ikke til å styrke foreldrenes tro på at de duger og er bra for egne barn. Derimot bidrar hun til å underbygge tanken om at kvinner trengs som «fødemaskiner» for å opprettholde folketallet. Skremmende og ganske nedlatende. Er det slik at Venstre mener at foreldre ikke er bra for barn og at barnehage er det eneste saliggjørende? Er ikke Venstre klar over at kontantstøtte ikke gjelder fra endt foreldrepermisjon og til skolestart? Ordningen er faktisk bare noen få år mens barna er små. Det burde partiledere og sentrale politikere ha fått med seg», freser Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Det er tragisk å høre Venstres leder Trine Skei Grande nå argumentere mot kontantstøtten. Hennes uttalelser virker perspektivløse og er et kraftig angrep på de foreldre som har valgt ordningen med kontantstøtte. I tillegg virker det som hun ikke kjenner til bakgrunnen for ordningen. Men det vet vi jo at hun faktisk gjør. Men akkurat nå er det ikke for partiet viktig å ha dette i tankene. Hun velger altså heller å følge den populistiske veien som Ap-kvinnene og LO-lederen har gjort før henne.

Kontantstøtten ble innført for å gi småbarnsforeldre en økonomisk valgfrihet til å velge mer tid med egne barn. Norges Kvinne- og familieforbund var en av de største pådriverne for en slik ordning. Vi gjorde det IKKE fordi det var mangel på barnehageplasser. Vi gjorde det for valgfriheten. For å gi foreldre som ønsket det, mulighet til bedre vilkår for å utøve foreldrerollen og da over lengre tid enn foreldrepermisjonen åpner for.

Kontantstøtten ble ikke innført for å bedre integreringen. Debatten rundt integrering kom mange år senere og er en helt annen debatt.

Fra dag en har kontantstøtten vært angrepet. For ikke å snakke om de kvinnene som har valgt å være kontantstøttemottagere. De har fått beskyldninger som at de er snyltere, ikke vet sitt eget beste og at de er både dumme, dovne og late. Respekt for å foreta et annet verdivalg eller for å velge redusert forbruk ? kontantstøttefamilier må prioritere sterkt for å få den økonomiske hverdagen til å gå i hop, har vært mangelfull for ikke å si helt fraværende.

Det eneste edruelige som kommer fra alle kontantstøttens motstandere er at de som velger kontantstøtte eller redusert tilknytning til arbeidslivet for en periode, blir pensjonstapere. Men dette kan jo la seg ordne på andre måter. Det er bare spørsmål om politisk vilje til å se på løsninger. Volum er det når man snakker mot kontantstøtten, øredøvende taushet blir det når det inviteres til å se på løsninger med tanke på pensjon. Da er ikke likestillingen så viktig lenger.

Dette får meg til å tro at hele hensikten er at flere skal ut i arbeid, for vi trenger skatteinntektene for å kunne møte morgendagens forpliktelser i velferdssamfunnet. Men vil det å frata noen en ordning og tvinge dem ut i lønnet arbeid nødvendigvis føre til målet?

«Finn andre tiltak for å løse hverdagen for de som sliter enn å ta fra noen valgfriheten. Det burde det finnes økonomiske rammer for i dagens Norge.

Det som blir viktig nå er klare signaler fra regjeringen om at kontantstøtteordningen skal opprettholdes. Det gir trygghet og forutsigbarhet for foreldrene som har valgt å benytte seg av ordningen.

Det har vært nok usikkerhet rundt ordningen og nok uro. Foreldrene trenger ro.

Så er det jo bare å håpe at enkelte partier tar fornuften fanget og igjen går inn for å opprettholde ordningen», avslutter en indignert og oppgitt forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund Elisabeth Rusdal.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar