hits

Stopp «spritslusingen»

Av: Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan


Dersom finansminister Siv Jensen (Frp) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) skulle satt seg ned med blanke ark og lagt en plan for finansiering av landets flyplasser, ville de aldri ha kommet opp med dagens modell.


Taxfreeutsalget på Gardermoen er i dag den viktigste inntektskilden til Avinor, og gir overskudd til å finansiere de mindre lønnsomme flyplassene. På en liten del av regnearket gir dette mening. Men i det store regnskapet er dagens finansieringsmodell et tapsprosjekt:

 

  • Fellesskapet taper milliarder i avgiftsinntekter ved å flytte store andeler av alkoholsalget til taxfree framfor Vinmonopolet.
  • Folkehelsen taper ved at det selges og drikkes mer alkohol enn uten taxfree. Subsidiering av helseskadelige produkter svekker våre nasjonale mål om å redusere alkoholskader.
  • Klimaet taper fordi flyselskapene kan tilby billigere flybilletter på grunn av alkoholsubsidieringen.  Slik kan fly være med å utkonkurrere tog som transportalternativ.


Vinnerne er i all hovedsak menn på jobbreise, som er overrepresentert blant passasjerene og med taxfreeordningen får billigere alkohol enn ikke-reisende

Gjør opp regninga med sprit
Dagens Næringsliv meldte lørdag 2. august at utbyggingen på Gardermoen ligger an til å bli mange milliarder [kroner] dyrere enn planlagt. Dårlig økonomistyring er i utgangspunktet ikke noe rusfeltets organisasjoner mener noe om. Men når løsningen på budsjettsprekken er økt alkoholsalg, blir dårlig flyplassbudsjettering også dårlig ruspolitikk.


Slusing av alle passasjerer forbi sprit- og vinhyllene på vei ut av flyplassen og nye, store bærenett som gjør det mulig å få med seg den utvidede [taxfree]kvoten er tydeligvis ikke nok. Nå skal Avinor dekke inn den enorme milliardsprekken i utbyggingen av Oslo lufthavn ved å øke kjøpepresset på alkohol enda mer. Dobling av salget er målet, ifølge flyplassjefen. Dette viser vanviddet i dagens taxfreeordning  -  og hvorfor den bør avskaffes.


Forskning fra SIRUS viser at de som handler på taxfree kjøper mer enn de hadde tenkt. Når vinen først er kjøpt og tatt med hjem vil den også bli drukket. Økt tilgjengelighet gir økt forbruk. De første rapportene etter økt taxfreekvote ble innført fra 1. juli viser at vinsalget økte med 23,5 prosent etter omleggingen.


Folkehelseinstituttet meldte tidligere i år at nordmenns alkoholforbruk har økt med 40 prosent de siste 20 årene. Det er dårlig nytt for folkehelsen, og det har konsekvenser for trygghet og trivsel i samfunnet vårt. Daglig foretas 30.000 kjøreturer i påvirket tilstand. Rundt 90.000 barn lever med foreldre som drikker for mye. Mange tusen plages av andres drikking på ulike vis. Vi trenger ikke politiske løsninger som legger til rette for økt alkoholforbruk.


Mina Gerhardsen er generalsekretær i Actis ? Rusfeltets samarbeidsorgan


Truer Vinmonopolet
En sterk taxfreeordning truer Vinmonopolet økonomisk og politisk, og resultatet kan bli at vi mister polet som virkemiddel for ansvarlig alkoholsalg. Den norske ordningen med monopol har fått unntak fra EUs vanlige krav om fri og lik konkurranse fordi den er begrunnet med hensyn til folkehelsen. Skyves en større del av salget over på taxfreehandelen svekker vi begrunnelsen for Vinmonopolet, og i ytterste konsekvens kan det forsvinne. Da undergraves også den nasjonale alkoholpolitikken.


Actis registrerer nå en økende politisk støtte til å avvikle hele taxfreeordningen fra mange ulike hold, inkludert Dagens Næringsliv på lederplass.  Flere partier har tatt til orde for å fjerne hele ordningen, eventuelt å la Vinmonopolet overta utsalget på flyplassen.  


Actis har tidligere bedt samferdselsministeren gripe inn mot «sprit-slusingen» av passasjerer på Gardermoen og flere av landets flyplasser. Det bør være et aktivt valg å oppsøke et alkoholutsalg.  Nå bør også samferdselsministeren gripe inn mot Avinors planer om å redde inn budsjettet for Gardermoen med å øke kjøpepresset ytterligere. Det er uakseptabelt at regningen for utbyggingen av hovedflyplassen vår skal dekkes inn ved at folk skal oppfordres til å drikke mer.


Argumentene mot taxfreeordningen er mange, fra alkoholpolitikk til klima.  Argumentene for er få. Vårt råd er at finansministeren og samferdselsministeren nettopp setter seg ned med blanke ark og tenker helt nytt om taxfree og flyplassfinansiering.


Denne teksten ble først publisert i papiravisen Dagens Næringsliv torsdag 14. august 2014.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar