hits

TRANSOCEAN-SAKEN: TAKTIKKERI OG POLAR PIONEER
Av Sverre E. Koch, advokat

I Finansavisen p lrdag var det oppslag om min bebudede anmeldelse av frstestatsadvokat Morten Eriksen for grov uforstand i tjenesten i anledning tiltalen mot meg. Eriksen avviser dette som "taktikk" fra min side. Det kan jeg avkrefte. Disse, etter mitt syn straffbare forhold, ble jeg kjent med da tiltalen mot meg ble tatt ut i oktober 2011. Jeg vurderte allerede da inngi anmeldelse, men fordi en anmeldelse ville kunne bli sett p som et utspill fra en tiltalt for svekke aktor, besluttet jeg la anmeldelsen ligge til jeg hadde ftt en rettskraftig frifinnende dom.

I forbindelse med intervjuet med meg i Nettavisen fredag 18.juli, viser Eriksen til at Stavanger tingretts avgjrelse i Polar Pioneer ("PP") saken konkluderte med full skatteplikt, dvs motsatt av flertallet i straffesaken. "Denne avgjrelsen nevner ikke Sverre E Koch lenger", siteres Eriksen p.

Til det er det si at jeg i media ikke har uttalt meg om sakskomplekset siden jeg ble mistenkt i mai 2007. Jeg var heller ikke tiltalt for PP-forholdet. P Eriksens anmodning skal jeg n uttale meg om denne saken, som jeg kjenner godt fordi jeg prosederte den for Stavanger tingrett og har blitt holdt jour om utviklingen i straffesaken.

* PP-saken dreier seg skatterettslig om riggsalget skulle skattlegges etter de ordinre gevinstbeskatningsreglene, eller etter de skalte uttaksskattereglene som flge av at salget skjedde etter at virksomheten i Norge var opphrt og at det fant sted utenfor norsk beskatningsomrdet. Det skulle med andre ord uansett betales skatt til Norge. Ved lese om saken i media, kan man f inntrykk av at Transocean mente at det skulle vre null skatt i Norge.

* Straffesaken, og tilleggsskattesaken for Stavanger tingrett, gjaldt sprsmlet om det ble gitt "uriktige eller ufullstendige" opplysninger i selvangivelsen for 1999 om PP-salget. Skattyter m gi tilstrekkelige opplysninger, slik at skattekontoret kan ta opp det aktuelle skattesprsmlet. Hyesterett har tidligere uttrykt dette slik:

"Er det gitt opplysninger som gjr at ligningsmyndighetene m anses ha ftt tilstrekkelig grunnlag for ta opp det aktuelle sprsmlet, slik at det gjennom adgangen til skaffe seg ytterligere opplysninger vil kunne f et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag, br opplysningene i utgangspunktet anses tilstrekkelig til at torsfristen fr anvendelse."

Selv om dette er en uttalelse som gjelder sprsmlet om kunne ta opp ligningen innen 10 r, er vurderingstemaet det samme som for tilleggsskatt og straff, og derfor gjelder synspunktet enda mer for slike straffereaksjoner.

* Transocean utarbeidet et vedlegg til selvangivelsen for 1999. Det er et faktum at skattekontoret allerede 11 dager etter tilskrev Transocean og stilte sprsml som viste at skattekontoret s de aktuelle skatterettslige problemstillingene. For skatteklagenemndene og ogs for Stavanger tingrett, opplyste skattekontoret at dette brevet ikke ble skrevet som flge av opplysningene i selvangivelsen, men p grunnlag av andre kontrollopplysninger som skattekontoret hadde. I s fall er det ikke klart at opplysningsplikten var oppfylt. P dette grunnlag fastholdt Stavanger tingrett tilleggsskatten, men den ble redusert fra 45 % til 30 %.

* Transocean var uenig i Stavanger tingretts dom, men da det i 2007 ble klart at konsernet ikke ville f noen merskatt fordi selskapet fikk fullt fradrag i USA-skatt av gevinsten p PP-salget, for hele den norske skatten, var det ikke noe konomisk poeng anke saken, bortsett fra tilleggsskatten. Transocean hadde i 2007 hendene fulle med skatte- og straffesaker i Norge. Det kunne legge n sak bak seg, tilleggsskatten til tross, var begrunnelsen da jeg fikk beskjed om trekke anken.

* I straffesaken vitnet den saksbehandleren som skrev det aktuelle brevet 11. mai 2000 for f ytterligere opplysninger. Det fremgr av utskriften av dette vitneprovet at han s de relevante skattemessige problemstillingene, noe ogs sprsmlene i brevet viste. Fra utskriften gjengir jeg videre:

Forsvarer: "Du sendte brevet ut p egenhnd?". Vitnet: "Ja". Forsvarer: "Var sprsmlene p noen mte forberedt fr du fikk selvangivelsen, eller var det slik forst at opplysningen i selvangivelsen noks raskt trigget disse sprsmlene i ditt hode?". Vitnet: "De sprsmlene de var basert p at jeg gikk gjennom selvangivelsen og det som fulgte som vedlegg". Forsvarer: "Nettopp, s alle disse sprsmlene kom alts basert p den informasjon som skattyter hadde gitt?". Vitnet: "Ja".

Etter mitt syn innebrer disse svarene fra vitnet en avgjrende bekreftelse p at opplysningene i Transoceans selvangivelse for PP-saken, var tilstrekkelig; Det var vedlegget mv i selvangivelsen som var grunnlaget for at skattekontoret tok opp saken. Da flger det av sitatet ovenfor fra Hyesterett at det ikke er grunnlag for tilleggsskatt og langt mindre for at kokrim "utover enhver rimelig tvil" kan tiltale personer og selskaper for straffbart ha brutt reglene. Nr i tillegg flertallet av dommerne i straffesaken kom til at Transocean hadde rett i sitt syn p skattesprsmlet, er det for meg uforstelig at kokrim fortsatt kan mene at det er bevist utover enhver rimelig tvil at de tiltalte har gjort noe straffbart.

Det som burde vrt etterforsket etter dette vitneprovet i straffesaken, er hvordan det er mulig at skatteklagenemndene og senere Stavanger tingrett, er blitt feilinformert om det faktum som kom frem under straffesaken og som er det helt sentrale poenget for tilleggsskatten. Det har medfrt at Transocean uriktig er blitt ilagt tilleggsskatt p mer enn kr 50 mill. Her kan det foreligge straffbare forhold, i motsetning til tiltalene som er tatt ut i straffesaken om PP-forholdet.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar