hits

Badestudier - et fullverdig studium med en dannelsereise som fundament

 

 Av Øivind Klungseth Zahlsen, kommunikasjonssjef og studieleder for humaniora ved Gateway Education, Bali

 


Strand på Bali.


Mange rundt om er overrasket over kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens utspill om såkalte badestudier. Det kan virke som Isaksen ønsker å fremme seg selv på bekostning av det akademiske miljø, en solid norsk høyskoletradisjon. Det er mange akademikere som nå føler seg misforstått og nærmest trakassert.

Isaksen har selv uttalt at han skrev masteroppgaven sin på 20 dager fordi han drev med så mye annet under studietiden sine. Han ble kastet ut av kollokviegruppa for lav deltakelse, og angrer i følge universitas.no på den studieretningen han tok. Han bemerker at "ingenting i livet er så komplisert at det ikke kan settes inn i en firefeltstabell".  Den enkle vei virker det ikke som om Isaksen selv har noe i mot?Er det derfor han antar at vi andre også gjør ting enkelt? Så hva går egentlig hans kritikk ut på?

 

Her ved Gateway Education på Bali har jeg vært foreleser siden 2011. Jeg har også vært avdelingsleder en tid. Vi kjenner oss ikke igjen i Torbjørn Røe Isaksens utspill. I de studiene som settes opp her vil jeg si at vi ikke sluntrer unna på noe. Tvert i mot. Vi kvalitetssikrer studieoppleggene etter høyskolens kriterier og mål, og som en tilbyder av høyskolestudier på Bali har Gateway Education hele tiden strukket seg mot å tilby det aller beste opplegget med kremen av det vi kan oppdrive av forelesere og instruktører. Vår foreleser Espen Tønnesen har vært landslagstrener i friidrett og er nå faglig leder for Olympiatoppen. Han har en mengde publikasjoner bak seg som reflekterer hans forskningsinnsats innen treningslære. Avdelingsleder Martin Staxrud har engasjement for Olympiatoppen, og Tron Krosshaug har sin doktorgrad fra Idrettshøyskolen hvor han også er førsteamanuensis. Vegard Høidalen er Norges ener innen strandvolleyball. Vi har en eminent ex.phil og ex.fac foreleser i filosofi, idehistoriker Ivar Schou. Hvert år får han og andre forelesere de beste resultater under studentenes evalueringer. Vi har hatt gjesteforelesere som Karsten Hundeide og Unni Wikan her, og ingenting tyder på at de har tatt skade av flyturen hit, de har prestert som om de var i Norge. Seniorfilosofen Arne Næss Sr var den første filosofen som underviste norske studenter på stranden her i Jimbaran. Siden den gang har mange anerkjente og dyktige akademikere gjestet øya og undervist de norske studentene, tatt vare på studentene faglig og sosialt ? og sørget for at grunnlaget for en god eksamen er lagt.  Har vår kunnskapsminister selv tatt turen hit? Vet han noe om hva vi foretar oss her nede, akademisk? Har han undersøkt det som skjer ved de norske skolene her, og det vi tilbyr?

 

Gjennom et semester på Bali er det et mangfold av aktiviteter studentene våre får anledning til å være med på. Vi arrangerer fellesturer som innebærer kulturelle innblikk den ordinære turisten bare kan drømme om. Studentene lærer seg at man skal vise respekt for det lokale samfunnet, og at kulturer er forskjellige. Mange ting man tar for gitt får kanskje en annen vinkling når man kommer seg bort fra hjemlandet. Noen opplever at de der hjemme sitter med et etnosentrisk syn på ting som skjer utenfor landet, at de stivner til i tanker som fører til akkurat denne typen debatter. I denne alderen er det mange studenter som «finner seg selv», for å bruke en klisje. Gateways studier gir dem en ballast med internasjonal erfaring tidlig i livet, før spissing mot master eller doktorgrad. Det kan være sundt.

 

Ved vår skole har vi også et bredt tilbud av frivillige aktiviteter. Disse er det veldig stor oppslutning rundt om blant studentene. Det sosiale ansvaret settes på dagsorden. Studentene her blir ofte en sammensveiset gjeng og oppslutningen rundt det vi gjør får en helt annen intensitet enn det vi har erfart fra undervisningsinstitusjoner i Norge. Der smuldrer studentmiljøet ofte opp i en uoversiktlig masse med deltids- og heltidsstudenter. Studentene forsvinner inn i Oslo-gryta, eller ut i drabantbyene. De er opptatt med seg selv og sitt.

 

For å samle studentene rund viktige saker gjør vi mye. Vi prøver å sette både menneskerettigheter og samfunnsansvar på programmet vårt:

Kerbokan-fengslets rehabiliteringsprosjekt:

Gateway Education har i en årrekke involvert seg i Kerobokan-fengslet. Dette fengslet er beryktet blant annet fordi det har vært manesjen for spesielle saker. Det gjelder blant annet saken om Bali Nine og Schapelle Corby.

Gateway-studentenes aktivitet i Kerobokan-fengslet har utgangspunkt i Myuran Sukumarans engasjement for å bygge opp et utdanningssenter. Det gir de innsatte et alternativ til dop, destruktiv gjengmentalitet og et stivnet liv i rus i trange, overfylte celler. Flere av Gateways lærerkrefter har undervist i fengslet. Idrettsarrangement er blitt satt opp i regi av avdelingsleder Martin Staxrud. Hvert år engasjerer studentene seg i semestrets auksjon der malerier, sølvsmykker og designede T-skjorter blir auksjonert bort. De innsatte viser stor takknemmelighet for den innsatsen studentene har gjort. Deres tilstedeværelse i hverdagen er av stor betydning. Dopmisbruken går ned blant fangene, det er et krav om å være rusfri for delta på dette prosjektet.

Å redde livet til de dødsdømte som er med på dette prosjektet er naturligvis en stor drivkraft for studentene. For Sukumarans del hviler det på om den nye presidenten setter tommelen opp eller ned ved den siste muligheten for en "benådning". I så fall kan Sukumaran se fram til et liv i fengslet i stedet for å bli skutt. Prosjektet i Kerobokan har også bidratt til å sette fengselssituasjonen og spørsmålet rundt straffens betydning på dagsorden ved Udayana-universitet, som nå også bidrar med sin kompetanse innen blant annet psykologi. Blant annet har dette universitetet jobbet med å overføre erfaringer med hensyn til livskrisehåndtering blant HIV/AIDS-pasienter slik at dette også kan brukes blant langtidsdømte i Kerobokan-fengslet.

 

Jakarta-slummen, UPC og Hungry Children Action Program.

Gateway har lenge engasjert seg i Jakarta-slummen, der også professor Karstein Hundeide drev mye av sin forskning. Hvert semester går turen til den verste delen av Senen-området. Der får studentene anledning til å bruke sin kreativitet til å hjelpe de vanskeligstilte i deres vertsland. Dette semestret var det spesielt fokus på ernæring gjennom Hungry Children Action-programmet. Med assistanse fra Gateways ernæringsforeleser Karoline Wergeland Viul, som underviser ved Gateways PT- og Idrettsavdeling, fikk studentene laget ernæringspakker som ble delt ut. Viktigst var likevel arbeidet med å kartlegge ernæringssituasjonen blant barna i slummen, og de kreative prosessene som studentene var delaktige i sammen med Karoline Viul for å bekjempe underernæring i en av verdens tyngst befolkede byer.

 

Gateway Education har et samarbeid med Urban Poor Consortium (UPC) i Jakarta. Den Indonesiske aktivisten Wardah Hafidz er for øyeblikket denne organisasjonens koordinator. Hun er kjent for sitt arbeid med menneskerettigheter, gentrifisering og demokratisering i Indonesia, og hun har vunnet flere internasjonale priser for sitt arbeid. Studentenes besøk hos UPC i Jakarta gir en inngående innføring i den problematikken som en storby av dette kalibret har, både politisk, medisinsk, og med hensyn til sanitærforhold og logistikk. I møte med UPC får studentene mest av alt erfare hvordan de fattige til stadighet blir fortrengt av den kapitalrike forretningseliten, som fører til tvangsflyttinger og til en stadig drift inn i mer og mer uverdige forhold for de fattige i denne storbyen.

Dahrmajati-barnehjemmet

Vi samarbeider også med et barnehjemsprosjekt på Bali, som studentene ukentlig besøker og samler inn penger til. Da jeg intervjuet Henriette Thorsbye Ødegaard, lederen for barnehjemsgruppa i Gateways sosialkomite, så kunne hun fortelle følgende:

 

- De fleste av barna er foreldreløse eller kommer fra svært fattige familier. Når barna kommer til barnehjemmet blir de ikke adoptert bort, for de skal vokse opp med hinduistisk tro, i tillegg til at "mor og far" på barnehjemmet vil ha kontroll over de. Barna får lov til å holde kontakten med eventuell familie, og tilbringe høytider med de. Det er ingen som jobber på barnehjemmet, og det er slik at de eldste barna tar vare på de små. De eldste lager også alle måltidene hver dag. Barna på barnehjemmet får 1,5 krone av staten som de skal leve på hver dag. De får nå også gratis skolegang til og med ungdomsskolen. Er de spesielt flinke så kan de også bli sponset med schoolarship til videre utdanning

 

For et relativt lite studiested med i underkant av 200 studenter tilbyr vi et innsyn i verden, en mulighet til å se virkeligheten slik den er. Kan noen høyskole eller universitet i Norge vise til flere fagrelaterte tilbud per student? Vi gjør ikke dette lettvint.

 

Vi tar ISO 26 000-standarden om samfunnsansvar på alvor. Vi strekker oss så langt det er i å gi studentene en dannelsesreise der internasjonalisering settes på dagsorden. At det formelt faglige er på plass, det sørger både vi i Gateway og våre samarbeidende høyskoler naturligvis for. Jeg føler at ministeren overprøver NOKUT på en kafe i Oslo sammen med Aftenposten, i et forsøk på å skape en politisk kometkarriere. Noe slikt ville aldri blitt akseptert på Bali, og det vet studentene våre om. Her får de vite at respekt er noe man viser for alle. De får litt dannelse.

 

Øivind Klungseth Zahlsen

Kommunikasjonssjef og studieleder for humaniora ved Gateway Education, Bali

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar