hits

Herr Bademinister!

Kunnskapsministeren vil avvikle ordnigner der norske studenter kan studere i utlandet, og f studiepoeng fra norske hyskoler.

Av Rolf Salveson, programansvarleg Hgskulen i Sogn og Fjordane/Gateway College, 2006-dd
Rolv Salveson

Sogndal 10. juni 2014Utdanningsministeren T. R. Isaksen vil avvikle det han kallar Badestudier - snarast. Han grunngjev avviklinga med at han er sterkt i tvil om kvaliteten p studia. Aktrane som driv utdanninga, studentane, foreldre, faglrarar er provoserte over ministeren sitt utspel. Sprsmlet er:

Kva veit ministeren om studiekvaliteten p det han kallar skalla badestudier? - og korleis kan han vurdere kvaliteten utan frst underske den?

Hgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) har hatt samarbeidsavtale med Gateway College (GC) sidan 2006 om desentralisert idrettsutdanning. Pstanden fr ministeren om manglande studiekvalitet er srs uheldig og har store negative konsekvensar, - mest for studentane som risikerer sitte att med eit B-stempla vitneml, men ogs for vr eigen institusjon, som ogs fr pfrt eit B-preg

Samfunn i endring?

Med tida endrar ting seg, og vi ser at fleire ungdommar vil reise ut i verda. Ungdom m sjlvsagt sjlv fr velgje kva dei vil studere. Dei vil reise meir, oppleve eksotiske kulturar, dei vil gjerne vere fysisk aktive (det er vel bra, med tanke p skattepengane?) ? gjerne ta utdanning samstundes ? og dei vil gjere det no! Reising og opplevingar kan ha ein verdi i seg sjlv, og dersom ein ungdom fr vere 3-4 mnader i ein framand kultur og lre litt om korleis dei tenkjer og har det, s har det kanskje ein verdi det ogs? Internasjonalisering (reise ut aleine, plass p universitet, undervisning p framandsprk) vert kanskje opplevd som eit soloprosjekt, der faga ein tek kanskje ikkje alltid er kompatible til det norske utdanningssystemet. Ein ekte internasjonalisert student kostar skattebetalarane dobbelt s mykje som ein desentralisert badestudent?

Bakgrunn for irritasjon over utspelet til ministeren om mangel p kvalitet

rsaka til at eg er negativ til utspelet fr ministeren er frst og fremst at han B-stemplar HiSF si desentraliserte idrettsutdanning, og dermed samstundes B-stemplar vrt eige idrettsinstitutt!

Kompetanse og gjennomfring

Vrt badestudium er underlagt nyaktig dei same kvalitetskrava som vi nyttar her ved vrt idrettsinstitutt. Vi nyttar dei same studieplanane, emneplanene, tilsette med lektor- eller frstekompetanse, same arbeidskrav, eksamensform, sensurform (bde ekstern og intern sensor), opptakskrav, vitneml, emne- og studieevalueringar ? i det heile tatt er utdanninga vr forankra i HiSF sitt kvalitetssystem.

On Campus

Samfunnet nskjer seg heiltidsstudenten tilbake, helst p Campus, for betre gjennomstryminga, og dermed ogs samfunnskonomien. Studentane p Bali oppheld seg p Campus (forlesingssal, treningsrom ute og inne), dei har ingen jobb p si og kan difor i strre grad enn studentar heime reknast for fulltidsstudentar. 19-20 r gamle studentar nyttar elles fritida mykje likt om dei bur heime eller borte. Lrarane bur ogs p Campus og er tilgjengelege i langt strre grad enn her heime. I stor grad realiserar vi visjonen om vere tett p studenten, og dermed studentar som trives...

Kvifor kjem s dette utspelet fr ministeren? Kva med kvalitetssikre ministeren sine pstandar?

NOKUT - er ministeren sitt organ for kvalitetssikring av hgare utdanning i Norge. Vi har ikkje registrert nokon uttale fr NOKUT som stttar ministeren sitt utspel om drleg kvalitet. Vi ser gjerne at NOKUT gjennomgr kvaliteten p vr utdanning.

Konsekvensar av ministerens utspel

Ministeren har sett hgskulen, faglrarar, studentar, foreldre i diskreditt med sin uttale om manglande studiekvalitet ? utan kunne dokumentere det. D blir du Bademinister!!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar