hits

Skal vi drukne i piratvarer?

Falske produkter og piratkopier er i ferd med bli en stor del av den norske hverdagen. P verdensbasis er verdien av dette 4.000 milliarder kroner, noe som er mer enn salg av narkotika eller vpen. Nr skal vre politikere sette foten ned?

Av:Christoffer Vedal, leder NACG

5. juni 2014 markeres World Anti-Counterfeiting Day for 17. gang.

Markeringen er etablert av GACG (Global Anti-Counterfeiting Group) i 1998 for ke bevissthet internasjonalt rundt de kostnader og konsekvenser vareforfalskninger og piratkopiering medfrer. Norge er p ingen mte fritatt slike konsekvenser.

Det moderne samfunnet, med global handel og et digitalt verdenssamfunn, gjr at ogs norske merkevarer, er under konstant press. Intellektuelle rettigheter er en av grunnsteinene i en kapitalistisk konomi som baserer seg p kjp og salg av varer og tjenester. Retten til beskytte og fremme eget produkt gjennom et merkenavn er essensiell for nringslivet.

Merkevarerettighetene er imidlertid under kende press som flge av vrt globale handlemnster. Vi handler i stadig strre utstrekning p nett, og det finnes mange eksempler p at produktet som havner i forbrukernes postkasse er en piratkopi. For liten kapasitet og for snevre kontrollhjemler i grensekontrollen frer til at store mengder uautoriserte produkter og piratprodukter daglig kommer inn p det norske markedet.

Salg av piratkopier er i dag verdens strste illegale virksomhet, og str for en hyere omsetning totalt enn andre illegale virksomheter som vpen, trafficking og narkotika. Den samlede konomiske verdien av forfalskede og piratkopierte produkter er tidligere blitt ansltt til 650 milliarder USD per r. Prognoser for 2015 tyder p at den globale verdien av vareforfalskninger og piratkopiering kan utgjre svimlende 1 770 milliarder USD.

I noen tilfeller er forbrukerne klar over at de kjper et falskt produkt, men i mange tilfeller blir de lurt. Bde forbruker og rettighetshaver av det originale produktet kommer uansett tapende ut - i begge situasjoner. Piratkopierte varer er gjennomgende av betydelig lavere kvalitet enn originalproduktet. Det medfrer tapt goodwill for rettighetshaveren ved at forbrukere som tror de har kjpt et ekte produkt klandrer rettighetshaver ved feil, skader og lav kvalitet. I tillegg rammes fellesskapet hardt av piratkopieringen ved at staten rlig gr glipp av store skatteinntekter. For det private nringsliv er det ogs knyttet store kostnader til arbeidet med bekjempe kopiering.

Nr det er p det rene hvilke omfattende negative, til dels dramatiske, problemer som flger i kjlvannet av piratkopier, er det penbart at det m settes i verk kraftige tiltak for forhindre innfrsel og handel med slike varer i Norge. Ikke bare av hensyn til de deler av norsk nringsliv som rammes direkte, men ogs av penbare solidaritetshensyn, bde med EU og USA, hvor tapet av arbeidsplasser er omfattende og ikke minst med land i den tredje verden, hvor piratkopierte medisiner medfrer ddsfall. Mrketallene er store, men bare relatert til falske malaria- og tuberkulosemedisiner estimeres det med mellom 500 000 og 700 000 ddsfall per r.

Piratkopiering er dessverre sjelden p den politiske agenda i Norge, selv om lovende signaler kom til uttrykk i Stortingsmelding om immaterielle rettigheter i 2013 (Meld. St. 28 2012 ? 2013). NACG vil srlig fremheve flgende fring fra nevnte melding:

Regjeringa ser ogs behov for etablere eit myndigheitssamarbeid som styrkjer den systematiske utvekslinga av informasjon mellom departement, underliggjande etatar og andre interessentar om piratkopiering og varemerkeforfalsking. Eit slikt samarbeid vil kunne danne utgangspunkt for felles kampanjar og andre tiltak. Nrings- og handelsdepartementet vil be Patentstyret om arbeide vidare med eit slikt myndigheitsnettverk for piratkopiering og varemerkeforfalsking.

Dessverre er problemet med piratkopiering langt fremskredent, og handling foran ord er ndvendig dersom dette ondet skal kunne bekjempes i tide.

NACG nsker derfor at norske myndigheter - med Patentstyret i spissen - for alvor melder seg inn i kampen mot piratkopier. En kamp som i for lang tid og altfor stor utstrekning har vrt overlatt til private rettighetshavere.

NACG hper World Anti-Counterfeiting Day 2014 kan bidra til en fortgang i det offentlige samarbeidet mot piratkopiering i Norge.

Christoffer Vedal, leder NACG

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar