hits

Snik snakk av First House

Av: Hans Geelmuyden

De som arbeider lukket, har vanligvis noe å skjule.

Den siste tids avsløringer av First House skaper inntrykk av at hele kommunikasjonsbransjen arbeider fordekt, har hemmelige kundelister, bruker lyssky metoder, og mangler anstendighet og moral. Jeg er lei av å bli satt i bås med First House. Jeg har arbeidet i kommunikasjonsbransjen i 25 år. Den preges av seriøse, hardtarbeidende fagfolk, ikke av sjarlataner.

Jeg håper at bransjens nye etiske regelverk skal gjøre det lettere for bransjeforeningen å slå ned på uetiske metoder. Regelverket ble vedtatt av bransjeforeningen KOMM i november i fjor. Intensjonen er å gjøre bransjen mer gjennomsiktig og de som arbeider i den ansvarlige ikke bare overfor oppdragsgiver, men også overfor samfunnet.I regelverkets grunnprinsipper står det at «medlemmer av KOMM skal bidra til å styrke omdømmet til bransjen. Medlemmene skal jobbe for et åpnere samfunn, ytringsfrihet og demokratiske verdier. Videre skal medlemsbedrifter i KOMM og deres rådgivere opptre på en måte som fremmer respekt for og tillit til, kommunikasjonsbransjen, rådgiverrollen og KOMM. De skal oppfordre oppdragsgiver til åpenhet om kundeforholdet, men respektere behov for konfidensialitet. Og de skal støtte etikkarbeidet ved å bidra til at retningslinjene etterleves».

Undergraver kommunikasjonsbransjen

First House håndtering av Troms Kraft, «Kina-saken» og nå sist forsøket på aktivt å motarbeide norsk klimapolitikk, strider etter mitt syn ikke bare mot intensjonene i KOMMs etiske regelverk. Gjennom sin håndtering bidrar slik virksomhet til å undergrave bransjen. I følge Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen undergraver virksomheten også tilliten til politikken.

I forrige uke avslørte Aftenpostens at First House har sendt en epost til den globale olje- og gassorganisasjonen OGP i London. Bakgrunnen er ekspertgruppen som er nedsatt av det norske Finansdepartementet for å utrede om Oljefondet bør trekke sine investeringer ut av kull- og petroleumsselskaper. I eposten tilbyr First House kontaktnettet sitt til medlemmene av organisasjonen dersom ekspertgruppen konkluderer med salg. Der norske politikere gjør hva de kan for å redde kloden for neste generasjon, arbeider altså First House for aktivt å undergrave norsk klimapolitikk mot et mindre honorar. Denne eposten er mye verre enn«Kina-saken»«Kina-saken kan være et brudd på grunnprinsippene i KOMMs etiske regelverk, og i strid med pkt 2 i i det samme regelverket.» Eposten til OGP derimot, viser et selskap med rådgivere som har lidt moralsk fallitt.

Eposten til OGP viser også at First House selger nettverk, ikke kommunikasjonskunnskap. I et intervju med First House partner Jan Erik Larsen, som selv har vært statssekretær på Statsministerens kontor under Jens Stoltenberg, spør Aftenposten; «Dere påpeker i tilbudet at dere kjenner personer i ekspertgruppen. Hvem kjenner dere, og hvordan?» Larsen svarer; «Jeg kjenner ikke så mange for min del, tror jeg. Det er her jeg er opptatt av språk. «To know» i denne sammenheng er å kjenne til, eller å ha kunnskap om i betydningen «dette er aktører som på ulikt vis har deltatt i debatten rundt dette temaet som er aktuelt her».

Tåkeprat til Jan Erik Larsen

I Geelmuyden.Kiese er vi også opptatt av språk, og partnerskapet i GK kårer snik snakket til Larsen til månedens tåkeprat i mai.

I snart fem år har jeg fremholdt at First House arbeider etter en vennetjenestemodell. En slik modell grenser mot politisk korrupsjon. First House har ansatt en mengde politikere som i en årrekke har operert med mandat fra det norske folk. Nå fortsetter de å operere som politikere, men med mandat fra en eller annen lommebok. Det er forkastelig. Dessuten virker det ikke lenger. Etter regjeringsskiftet i fjor høst har First House feil farge på drakten. Regjeringen er blå. First House spiller i rødt.

Norsk kommunikasjonsbransje er lei av å bli slått i hartkorn med First House

Det er mulig Geelmuyden.Kiese og First House oppfattes som konkurrenter, men vi arbeider ikke i samme bransje. I Geelmuyden.Kiese arbeider vi hver dag med å fremskaffe bedre informasjon i den tro at bedre informasjon gir bedre beslutninger og bedre samfunn. Vi er stolte av arbeidet vi gjør. Vi tror det er viktig. Selvfølgelig representerer vi en partsinteresse, men kundelisten vår er åpen. Det er en forutsetning. De som arbeider lukket, har vanligvis noe å skjule. Siste ukers avsløringer av First House illustrerer poenget. Ikke skjønner jeg hvordan anstendige oppdragsgivere kan velge First House som rådgiver. Og ikke forstår jeg hvorfor First House skal være medlem av bransjeforeningen KOMM.

Hold fast og hold ut!

Dette blogginnlegget ble først publisert på bloggen til Geelmuyden.Kiese, GK Forum, og er gjengitt med tillatelse.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar