hits

Derfor er Brsen p redkordniv

Fall i volatilitet bra for risiko-aktiva

De siste fem rene har vrt gode r for investorer i aksje- og obligasjonsmarkedene. Begge aktivaklasser har gitt positiv avkastning. Vi kan se dette ved sammenligne verdiutviklingen for fire av Alfred Bergs fond og Oslo Brs? aksjeindeks OSEBX. Hvert av fondene representerer ulike eksponeringer: pengemarked, obligasjoner med god kredittkvalitet, hyrenteobligasjoner og aksjer.


Finansteorien forteller oss at det ikke er mulig si noe om fremtidig avkastning ved se p historisk avkasting. Til tross for dette er det mulig si noe om den relative attraktiviteten gitt risikonivet i finansmarkedene.

Hvis vi bruker dataene i figuren over til beregne rullerende volatiliteter, alts kurssvingninger, eksempelvis over siste 12-mneders periode, s fr vi i bildet i figuren under. Den tydeligste utviklingen over denne perioden er at volatiliteten, eller risikoen, i aksjemarkedet har avtatt betydelig.
Arne Eidshagen, forvalter i Alfred Bergs hyrentefond.

Volatiliteten i hyrentemarkedet ligger ogs under snittnivet i perioden. Rimeligvis er det en sammenheng mellom risiko i aksjemarkedet og risiko i hyrentemarkedet, siden begge er verdipapirer utstedt av selskaper; ofte de samme selskapene. For hyrentemarkedet er det naturlig tenke p volatiliteten som et ml p hvor nr selskapene er mislighold.

Fallende risiko er positivt for risikable aktiva. Nr risikonivet har blitt lavere br verdsettelsen av verdipapirene vre hyere. Dette gjr aksjemarkedets prising p nkkeltall kan vre hyere enn tidligere, og at hyrentemarkedets kredittpslag er lavere enn tidligere. Slik jeg ser det reflekterer disse endringene redusert risiko snarere enn at markedene har blitt dyre.
Skrevet av:
Arne Eidshagen, forvalter i Alfred Bergs hyrentefond.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar