hits

Honnør uten rabatt

Av: Svein Ringstad


Debatten om honnørrabatt er interessant, siden den berør så mye. For jernbanen startet den som en prøveordning i 1958. Regjeringen valgte å innføre en prøveordning som skulle kombinere ledig plass på toget og tilgang til å reise for folk med dårlig råd og med god mulighet til selv å velge tidspunkt for reisen. Begrensingen var at honnørbilletten kun var for mandag til torsdag og skulle ikke gjelde jul og påske. Ordningen skulle ikke kollidere med driftens kommersielle interesser. I dag gjelder ordningen for alle som formelt sett tilhører definerte grupper og den gjelder døgnet rundt, hele året - uansett økonomisk konsekvens og uavhengig av brukernes økonomi.

Kollektivtransport og veinett er en stor økonomisk byrde for samfunnet, samtidig som det er svært lønnsomt og nødvendig. Både kostnadsnivået og lønnsomheten er knyttet til oss som reiser i rush. Vi får rabatt for å reise kollektivt og vi får rabatt som storbrukere i bompengefinansierte veiprosjekt.

Går vi tilbake til utgangspunktet, vil en rabattordning som gir sterkt redusert pris for å reise kollektivt og passere veibommer utenom rushtiden kombinere både hensynet til borgere med lavere kjøpekraft og rimeligheten i at man heller ikke driver opp kostnadene, slik vi andre gjør.

Aftenposten la i vinter fram en undersøkelse som viste at halvparten av de reisende i rush kunne tenkt seg å reise tidligere eller senere. Ruter og andre selskap sliter med å få endene til å møtes når systemet skal håndtere den enorme, ønskede veksten i antall kollektivreiser i rushtiden. Her er det mulig å oppnå flere ting ved å samarbeide på tvers.

Hvis man kombinerer lavere priser utenom rush med fleksible åpningstider i barnehager, arbeidstid, åpningstider etc., vil det være incitament for å spre den kostbare rushtidstrafikken samtidig som man får en mer rettferdig prising. Mange land har utviklet slike program, kalt Transportation Demand Management. I Australia reiser pendlere gratis på toget hvis de drar grytidlig på jobb. De får en Early Bird Ticket. Lønnsomt for dem selv og lønnsomt for samfunnet. 

Det er ikke nødvendig - eller ønsket - at eldre og dårlig bemidlede skal ha rabattordninger. Egen inntekt/formue, trygd og sosiale ytelser skal sikre likeverdighet. Lavere pris oppnås ved å kjøpe en tjeneste som koster mindre - for eksempel ved å reise når det er lite trafikk. Da får man god plass, lav pris og en fin tur - uavhengig av størrelsen på bankboken.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar