hits

Jeg anklager!

kommentarer

Av: Evy Ellingvåg, Operasjonsleder og styremedlem for Foreningen av tolvte januar

 

Jeg anklager venstresiden i Arbeiderpartiet for å holde kjeft. 
Jeg anklager SV for å ha valgt "samarbeidslinja" framfor konfrontasjon. 
Jeg anklager SP for å være komplett usynlige i spørsmålet. 
Jeg anklager Høyre for å adaptere et humanistisk språk uten å fylle det med innhold.
Jeg anklager Kristelig Folkeparti for å juble ut løsninger for asylbarna uten substans. 
Jeg anklager Venstre for å gå til valg med fremtiden til asylbarna som fanesak, uten at vi hører noe nå, når Jasmin, Neda og Yalda i tur og orden har stått foran en dommer.
Jeg anklager Fremskrittspartiet for å bruke ungene til å fyre under sine velgere på, så velgerne ikke ser forskjell på unger og foreldre. 

Jeg anklager et samlet Norsk storting for svik mot Barnekonvensjonen, i det et stortingsflertall ikke klarer å samle seg for å gi beskyttelsen av barna våre prioritet. 

Om jeg ikke tror på julenissen, kjenner jeg at jeg skal begynne å tro på karma.